Reflexief Monitoren
Concrete handvatten voor monitoring gericht op het leren en bijsturen van transitievraagstukken

Cursus Opleiding Reflexief Monitoren

Datum(s)

Start: 5 november 2020 (ONLINE)

Kosten

€ 2350,- (vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding

Transitieprocessen kenmerken zich door onzekerheid en controverse en vragen om een ander type monitoring en evaluatie dan het klassieke meten en afrekenen. De opleiding Reflexief Monitoren biedt concrete handvatten voor monitoring gericht op leren en bijsturen bij transitieopgaven. Geschikt voor alle professionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen verbreden.

Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die dwingen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren. Denk aan klimaatadaptatie, de omgevingswet, transities in het sociale domein, dynamische ketensamenwerking of de energietransitie. Omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Of een transitieprogramma, -experiment of -beleid daadwerkelijk bijdraagt aan structurele veranderingen wordt bovendien pas duidelijk op langere termijn. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.

De resultaten in het kort

Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. U maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring

Na deelname aan de opleiding:

• Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
• Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
• Kies je gericht een monitoringstechniek en -methode bij een specifieke transitiecasus;
• Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en -methoden binnen je eigen context.

Datums

  • Donderdag 5 november 2020 (dag 1) 
  • Donderdag 26 november 2020 (dag 2) 
  • Donderdag 21 januari 2021 (dag 3) Intervisie in kleine groepen - ochtend (09:30 uur - 13:00 uur) of middag (14:00 uur - 17:30 uur)

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?
Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk? Meld je dan aan voor deze opleiding.

Docenten

De opleiding Reflexief Monitoren wordt in samenwerking met DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wagening University & Research georganiseeerd.

PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken.  Barbara heeft de methodologie van Reflexieve Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid (http://www.wageningenur.nl/rma).

Studiebelasting

Ter voorbereiding van de lesdagen krijg je lees- en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten en na de twee lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Onder begeleiding van de docenten word je uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring. Na de tweede cursusdag ga je zelf verder aan de slag. In de afsluitende derde intervisie bijeenkomst bespreek je met een kleine groep medecursisten je ervaringen met als doel om je monitoringsaanpak nog verder te verbeteren en ook anderen te helpen bij hun aanpak.

 

Wil je meer weten over de opleiding Reflexief Monitoren?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Datum(s)

Start: 5 november 2020 (ONLINE)

Kosten

€ 2350,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
3 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door de link te volgen naar het formulier