Reflexief Monitoren
Concrete handvatten voor monitoring gericht op het leren en bijsturen van transitievraagstukken

Cursus Opleiding Reflexief Monitoren

Datum(s)

Start: 5 november 2020 (ONLINE)

Kosten

€ 2350,- (vrijgesteld van BTW)

  Inhoud van de opleiding

  Transitieprocessen kenmerken zich door onzekerheid en controverse en vragen om een ander type monitoring en evaluatie dan het klassieke meten en afrekenen. De opleiding Reflexief Monitoren biedt concrete handvatten voor monitoring gericht op leren en bijsturen bij transitieopgaven. Geschikt voor alle professionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen verbreden.

  Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die dwingen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren. Denk aan klimaatadaptatie, de omgevingswet, transities in het sociale domein, dynamische ketensamenwerking of de energietransitie. Omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Of een transitieprogramma, -experiment of -beleid daadwerkelijk bijdraagt aan structurele veranderingen wordt bovendien pas duidelijk op langere termijn. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.

  De resultaten in het kort

  Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. U maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring

  Na deelname aan de opleiding:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Kies je gericht een monitoringstechniek en -methode bij een specifieke transitiecasus;
  • Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en -methoden binnen je eigen context.

  Datums

  • Donderdag 5 november 2020 (dag 1) 
  • Donderdag 26 november 2020 (dag 2) 
  • Donderdag 21 januari 2021 (dag 3) Intervisie in kleine groepen - ochtend (09:30 uur - 13:00 uur) of middag (14:00 uur - 17:30 uur)

  Doelgroep

  Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
  Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?
  Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk? Meld je dan aan voor deze opleiding.

  Docenten

  De opleiding Reflexief Monitoren wordt in samenwerking met DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wagening University & Research georganiseeerd.

  PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

  Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken.  Barbara heeft de methodologie van Reflexieve Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid (http://www.wageningenur.nl/rma).

  Studiebelasting

  Ter voorbereiding van de lesdagen krijg je lees- en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten en na de twee lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Onder begeleiding van de docenten word je uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring. Na de tweede cursusdag ga je zelf verder aan de slag. In de afsluitende derde intervisie bijeenkomst bespreek je met een kleine groep medecursisten je ervaringen met als doel om je monitoringsaanpak nog verder te verbeteren en ook anderen te helpen bij hun aanpak.

   

  Wil je meer weten over de opleiding Reflexief Monitoren?

  Download nu de brochure

  Contact

  Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

  Datum(s)

  Start: 5 november 2020 (ONLINE)

  Kosten

  € 2350,- (vrijgesteld van BTW)

  BTW
  Niet van toepassing
  Startdatum
  Tijdsduur
  3 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Gedrag en maatschappij
  Type
  Cursus | Executive programma
  Voertaal
  Nederlands
  Locatie

  Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

  Bekostiging
  Privaatonderwijs

  Aanmelden

  Je kunt je aanmelden door de link te volgen naar het formulier