Opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens

Leer doeltreffend regisseren in zorgketens en zorgnetwerken en stuur op maatschappelijk resultaat

Inleiding

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens leert je bewust en strategisch te bemiddelen. Daarnaast leer je uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan jouw eigen praktijk, zodat je keten- en netwerkzorg effectief kunt realiseren.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Begindatum
donderdag 6 okt 2022
Tijdsduur
7 dagen
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Wat ga je bereiken?

 • Kun je partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen verbinden.
 • Heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren.
 • Leer je jouw interventierepertoire te verbreden.
 • Kun je regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht.
 • Kun je met gezag en slimme interventies sturen op resultaat.
 • Heb je een analyse gemaakt van je eigen keten of netwerk(organisatie).
 • Heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan je eigen praktijk.

Startdatums

 

 

 • donderdag 6 okt 2022

  Tijdsduur: 7 dagen
  Apply

Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare. 

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de opleiding Regie in zorgnetwerken en zorgketens leer je bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leer je uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan je eigen praktijk, zodat je keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

Voor wie is deze opleiding? 

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens is interessant voor regisseurs, netwerkmanagers, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kun je denken aan regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

Video Ketenregie in de zorg

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe
"Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. Ben je op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attendeer ik je dan op de opleiding Regie in Ketens en Netwerken

Datums

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens start op 6 oktober 2022. De opleidingsdagen vinden altijd op donderdag plaats vanaf 10.00 uur (start) - 17.30 uur (einde) m.u.v. de slotdag die eindigt om 14:00 uur inclusief een gezamenlijke lunch en certificaatuitreiking. 

De opleidingsdagen worden fysiek georganiseerd op locatie in Rotterdam. De colleges zijn op verzoek ook via live-stream (Zoom verbinding) online te volgen en kunnen worden opgenomen mocht je door klachten (griep, hoesten, koorts of Covid-19) niet naar de locatie kunnen komen om het college fysiek bij te wonen.

Planning Najaar 2022

 • 6 oktober 2022 (Start)
 • 3 november 2022
 • 24 november 2022
 • 15 december 2022
 • 12 januari 2023
 • 2 februari 2023
 • 9 maart 2023 (Slot)

Docenten

Kerndocent
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Overige docenten

 • Dr. Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut
 • Dr. Isabelle Fabbricotti, ESHPM
 • Prof.dr. Robbert Huijsman, ESHPM
 • Dr. Erik Gerritsen, Voorzitter Directieraad Woningcorporatie Ymere
 • Bettine Pluut, Bettine Pluut advies en onderzoek
 • Prof.dr.ir. Erik van Raaij, ESHPM
 • Prof.dr. Sandra Schruijer, ProDevInt en Universiteit Utrecht

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen speciale voorkennis vereist. Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director Frank Beemer. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen aan bod en wordt de aansluiting van deze opleiding op jouw werkpraktijk en leerdoelen beoordeeld. 

Studiebelasting

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens is een intensieve en interactieve opleiding die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van je casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Maak gebruik van jouw STAP-budget!

Ontvang € 1000,- korting op een opleiding bij de Erasmus Academie.

Ben je op zoek naar een bredere benadering?

Gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen?

Vragen? Neem contact op met Ivana Juric

Ivana Juric

Coördinator Opleidingen

E-mailadres
juric@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 (0)10 408 25 55

Maandagochtend / dinsdag / donderdag / vrijdag

Feiten & Cijfers

Kosten
 • € 5.999,- (vrijgesteld van BTW Editie Najaar 2022)
 • Inschrijven nu ook mogelijk met je STAP-budget.
 • Alumnus van de EUR of Erasmus Academie? Dan ontvang je 10% korting op de factuur.
BTW
Niet van toepassing
Begindatum
donderdag 6 okt 2022
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie

Novotel Brainpark 

Bekostiging

private

Partner

Beamer
Erasmus School of Health Policy & Management

Geïnteresseerd?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen