Opleiding Regie in zorgnetwerken en zorgketens

Leer doeltreffend regisseren in zorgketens en zorgnetwerken en stuur op maatschappelijk resultaat
Datum(s)

Voorjaar 2022: Start 19 mei 2022

 

Kosten

€ 5.999,- (vrijgesteld van BTW Editie Voorjaar 2022)

Inhoud van de Opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens

Een belangrijk speerpunt binnen de zorg is om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim en Value Based Healthcare. 

Om tot een realisatie te komen is een juiste manier van samenwerken tussen verschillende partijen noodzakelijk. Aangezien al deze partijen hun eigen behoeften en belangen hebben, is het een grote uitdaging om de partijen te verbinden aan een gezamelijk doel.

Tijdens de opleiding Regie in zorgnetwerken en zorgketens leert u bewust en strategisch te bemiddelen in zorgketens en zorgnetwerken. Verder leert u uiteenlopende belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren.

Resultaten 

Na het volgen van de opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens:

 • kun je partijen in zorgketens en zorgnetwerken met uiteenlopende belangen verbinden
 • heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om keten- en netwerkgericht te organiseren
 • leert je jouw interventierepertoire te verbreden
 • kun je regie voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht
 • kun je met gezag en slimme interventies sturen op resultaat
 • heb je een analyse gemaakt van je eigen keten of netwerk(organisatie)
 • heb je de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan je eigen praktijk

Video Ketenregie in de zorg

Waarom deze opleiding?

Frank Beemer, de academic director, licht dit graag toe
"Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. Ben je op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attendeer ik je dan op de opleiding Regie in Ketens en Netwerken

Datums

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens start op 19 mei 2022. De opleidingsdagen vinden altijd op donderdag plaats vanaf 10.00 uur (start) - 17.30 uur (einde) m.u.v. de slotdag die eindigt om 14:00 uur inclusief een gezamenlijke lunch en certificaatuitreiking. 

De opleidingsdagen worden fysiek georganiseerd op locatie in Rotterdam zolang de RIVM richtlijnen fysiek bijeenkomen toestaan. Alle colleges zijn ook via live-stream (Zoom verbinding) online te volgen en worden opgenomen mocht je door klachten (griep, hoesten, koorts of Covid-19) niet naar de locatie kunnen komen of het college kunnen bijwonen.

Wanneer de RIVM richtlijnen wijzigen en we de colleges niet meer op locatie kunnen geven zal de opleiding online worden geconitueerd. Uiteraard wijzigen we weer in fysiek onderwijs zodra het weer veilig kan! 

 

Planning Voorjaar 2022

 • 19 mei 2022 (Start)
 • 9 juni 2022
 • 30 juni 2022
 • 15 september 2022
 • 6 oktober 2022
 • 3 november 2022
 • 24 november 2022 (Slot)

Doelgroep

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens is interessant voor regisseurs, netwerkmanagers, projectleiders, lijnmanagers of stafmedewerkers van strategische samenwerking die het proces op bestuurlijk-strategisch niveau verankeren en tot op het operationele niveau organiseren.

Hierbij kunt u denken aan regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, Inspecties of kwaliteitsinstituten.

Docenten

Kerndocent
Drs. Frank Beemer, BeAMeR AlliantieManagement en Regie.
Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

Overige docenten: 

 • Dr. Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut
 • Dr. Isabelle Fabbricotti, ESHPM
 • Prof.dr. Robbert Huijsman, ESHPM
 • Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie VWS
 • Bettine Pluut, Bettine Pluut advies en onderzoek
 • Prof.dr.ir. Erik van Raaij, ESHPM
 • Prof.dr. Sandra Schruijer, ProDevInt en Universiteit Utrecht

Meerwaarde

"De opleiding is heel leerzaam en waardevol en kwam tegemoet aan mijn verwachtingen. Er komen interessante thema’s aan bod en er is een directe koppeling tussen theorie en praktijk. De opleiding heeft mij voldoende theoretische onderbouwing gegeven om aan de slag te gaan met vraagstukken die intern en extern spelen."

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen speciale voorkennis vereist.
Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de Academic Director Frank Beemer. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen aan bod en wordt de aansluiting van deze opleiding op jouw werkpraktijk en leerdoelen beoordeeld. 

Studiebelasting

De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens is een intensieve en interactieve opleiding die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van je casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Praktische opleidingen voor professionals

Voor nieuwsgierige professionals die op zoek zijn naar een praktische opleiding op academisch niveau

Ben je op zoek naar een bredere benadering?

Gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen?

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Meer nieuws over Ketenregie in de Zorg

Datum(s)

Voorjaar 2022: Start 19 mei 2022

 

Kosten

€ 5.999,- (vrijgesteld van BTW Editie Voorjaar 2022)

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
donderdag 25 nov 2021
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark 

Bekostiging

private

Partner

Beamer
Erasmus School of Health Policy & Management

Inschrijving

Schrijf je in voor de opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens via de onderstaande link:

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen