Maatschappelijke uitdagingen vragen om een transitie perspectief

Leer structurele transformatieprocessen begeleiden voor een duurzame toekomst
Datum(s)

Start 9 maart 2022  - We zijn volgeboekt.  Inschrijven is niet meer mogelijk. In september 2022 zal weer een nieuwe editie van de opleiding Transitiemanagement starten. Nieuw programma en planning volgt spoedig. 

Kosten

€ 5.497,50

Inhoud van de opleiding

Erasmus Academie organiseert de opleiding Transitiemanagement in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for Transition) dat is opgericht door Jan Rotmans, grondlegger van het transitiedenken. In deze opleiding worden bruggen geslagen tussen de complexe wereld van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid en de concrete dagelijkse praktijk van organisaties. Middels actuele voorbeelden wordt ingegaan op alle aspecten die van belang zijn bij het toepassen van transitiemanagement. De praktijkvoorbeelden gaan over allerlei sectoren – energie, ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, waterbeheer – en over verschillende gebieden en steden in Nederland. Tijdens de opleiding is er ruimschoots aandacht voor het inbrengen van eigen ervaringen en het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Deze editie van de opleiding Transitiemanagement wordt fysiek (op locatie) georganiseerd, tenzij de situatie (bestrijding Covid-19 virusinfectie) de colleges fysiek (op locatie) nog niet toestaat en we het programma online moeten programmeren. 

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

• heb je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitiedenken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen;
• ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen;
• heb je een reflexieve houding ontwikkeld waarmee je kunt schakelen tussen lange- en korte termijn, verschillende schaalniveaus en type actoren;
• ben je beter in staat om kansen voor fundamentele verandering te herkennen en te benutten;
• heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren en reflexieve
monitoring;
• kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren;
• heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van jouw organisatie.

Wat vinden onze alumni?

Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
 

Herman-Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor

Datums

De opleiding Transitiemanagement wordt fysiek (op locatie) georganiseerd, tenzij de situatie (bestrijding Covid-19 virusinfectie) de colleges fysiek (op locatie) nog niet toestaat en we het programma online moeten programmeren. 

De opleiding vindt plaats op de volgende (woens)dagen van 09:30 uur - 16:30 uur. De slotdag 29 juni 2022 zal eindigen rond ca. 17:30 uur.

 • 9 (start) en 23 maart 2022 
 • 6 en 20 april 2022
 • 18 mei 2022
 • 1, 15 en 29 juni (slot)

Doelgroep

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werkzaam zijn in de Publieke- en Private sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het realiseren van veranderingen. 

Docenten

 • Prof.dr. Derk Loorbach, Professor socio-economic transitions and director at DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof.dr.ir. Jan Rotmans, Professor in Sustainability Transitions at DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Founder of DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dr. Flor Avelino, Senior Researcher, Lecturer Sustainability Transitions and Director Transition Academy at DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr.ir. Bram Verhees (HeartWired)
 • ir. Jord Neuteboom, Viatore
 • dr.Roel van Raak, DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof.dr. John Grin, hoogleraar beleidswetenschap, Universiteit van Amsterdam
 • dr.Gijs Diercks, Senior Onderzoeker & Adviseur DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr.PJ Beers, Senior onderzoeker & docent DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Mr.drs. M. Minnesma MBA, Urgenda
 • Marieke Verhagen MSc, Educatie coordinator en Adviseur Transition Academy/ DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Igno Notermans, Onderzoeker & Adviseur DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr.Frank van Steenbergen (Senior onderzoeker & adviseur en financieel manager DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Serf Doesborgh, Onderwijscoördinator & facilitator DRIFT Erasmus Universiteit Rotterdam

Studiebelasting

De ervaring leert dat de studielast voor deze opleiding sterk persoonsgebonden is. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per opleidingsdag. Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de eindpresentatie, ofwel de persoonlijke transitiecasus.

Wil je meer weten over de Opleiding Transitiemanagement?

Vrijwel al onze professional opleidingen zijn weer klassikaal

Dat betekent dat een groot deel van ons onderwijs weer op locatie door kan gaan.

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Datum(s)

Start 9 maart 2022  - We zijn volgeboekt.  Inschrijven is niet meer mogelijk. In september 2022 zal weer een nieuwe editie van de opleiding Transitiemanagement starten. Nieuw programma en planning volgt spoedig. 

Kosten

€ 5.497,50

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
woensdag 9 mrt 2022
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging

private

Partner

DRIFT

Inschrijving

We zijn volgeboekt.  Inschrijven is niet meer mogelijk. In september 2022 zal weer een nieuwe editie van de opleiding Transitiemanagement starten. Nieuw programma en planning volgt spoedig. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen