Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)
Voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht

Cursus Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Datum(s)

donderdag 5 september t/m 23 januari 2020

Kosten

€ 5.750,- (digitaal & hardcopy cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)
€ 5.350,- (alleen digitaal cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en volop in beweging; het beoefenen van arbeidsrecht vereist dan ook specialistische kennis. 
De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. 

In tien dagen worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen op een hoog praktisch en juridisch dogmatisch niveau behandeld. Na een inleiding in het algemene arbeidsrecht, wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het CAO recht en het medezeggenschapsrecht. Na deze doorloop volgt het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Na de overgang van onderneming, rechten en plichten komen ten slotte de bijzondere onderwerpen als het arbeidsrecht en faillissement, de statutair directeur en de doorwerking van het EU recht aan bod. 

De PALA bestaat uit tien onderwijsdagen (hoorcolleges), waarin casusposities aan de orde komen. U hoeft geen huiswerk te maken, maar dient het cursusmateriaal wel vooraf grondig door te nemen. Het interactieve karakter van de bijeenkomsten brengt mee dat u zich actief in discussies mengt.

De resultaten 

Na het volgen van de PALA bent u expert op het terrein van het arbeidsrecht en beschikt u over specialistische kennis waarmee u als jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Accreditatie

Aan de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) zijn 60 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

VAAN Lidmaatschap
Een belangrijke voorwaarde voor het VAAN-lidmaatschap is een met goed gevolg afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, zoals de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

Meerwaarde

"Tijdens de PALA worden - door absolute topdocenten - de meest actuele vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht op het hoogst mogelijke niveau besproken, geanalyseerd en met de groep deelnemers opgelost."

Datums

De eerstvolgende PALA gaat op 5 september 2019 in Amsterdam van start.
Alle colleges vinden op donderdag en vrijdag plaats van 10.00 - 17.30 incl. een lunchpauze van 13.15 - 14.15 uur.

Het programma is als volgt:*

Donderdag 5 september 2019

Arbeidsverhoudingen: Kwalificatievraag, rechtsvermoedens en grondslagen van het arbeidsrecht

Loon en verlof: Beloningscomponenten, loonsystematiek, vakantieverlof en bijzonder verlof

Vrijdag 6 september 2019

Bijzondere bedingen: Concurrentie-, proeftijd-, geheimhoudings-, en studiekostenbeding

Flexibele arbeidsverhoudingen: Uitzenden, payrolling en contracting

Donderdag 26 september 2019

Gelijke behandeling: Gelijke gevallen, onderscheid, objectieve rechtvaardiging, AWGB, WGBL, WGBH/CZ, WGBm/v

De zieke werknemer: Loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieperikelen, ziektewet en WIA

Vrijdag 27 september 2019
Wijziging arbeidsovereenkomst en scholing

Werkgeversaansprakelijkheid: 7:658 BW, verzekeringsplicht, 7:611 BW-aansprakelijkheid, schade & verzekering

Donderdag 10 oktober 2019

CAO-recht I: Grondslagen en systematiek van de wet op de CAO, de wet op de algemeen verbindend verklaring, nawerking en gebondenheid

CAO-recht II: Nawerking en handhaving van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's

Vrijdag 11 oktober 2019

Medezeggenschapsrecht: WOR, Adviesrecht, Instemmingsrecht

Overgang van Onderneming: Overgang van rechten en plichten, behoud en identiteit, overgang van onderneming en CAO's

Donderdag 31 oktober 2019

Bepaalde tijd contract, opzegging (inclusief opzegverboden en inclusief het ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ vereiste bij opzegging door de werknemer) en de gronden a t/m i

Einde arbeidsovereenkomst en WW:  opzegging met instemming, beëindigingsovereenkomst, recht op WW, fictieve opzegtermijn en verwijtbare werkeloosheid

Vrijdag 1 november 2019

Ontslag op staande voet, hoger beroep, voorwaardelijke ontbinding, Arbeids(ontslag)procesrecht: getuigenverhoor, 96-rechtsvordering, samenloop van procedures, splitsing en procesreglement

Ontslagvergoedingen: transitievergoeding en billijke vergoeding. Slapende dienstverbanden

Donderdag 28 november 2019

Publiek Arbeidsrecht: ambtenarenrecht

Statutair directeur: benoeming en ontslag bestuurder, duale rechtsbetrekking, bijzondere aspecten bestuur

Vrijdag 29 november 2019
Arbeidsrecht en faillissement: rechtspositie werknemers bij insolventie, pre pack
Europees arbeidsrecht: doorwerking EU recht
Donderdag 19 december 2019 - Tentamen 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 23 januari 2020 - Slotdiner

* De volgorde van de onderwerpen is onder voorbehoud

Doelgroep

U wordt tot de leergang toegelaten wanneer u, na het behalen van een master/doctoraal Nederlands Recht, beschikt over ten minste drie jaar praktijkervaring, waarvan minimaal veertig procent relevante arbeidsrechtelijke ervaring. Op het aanmeldingsformulier dient u uw relevante werkervaring te vermelden, waarna het curatorium beslist over de definitieve toelating.

Voorkennis doelgroep

Bij aanvang van de PALA wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht bekend verondersteld. Die kennis bevindt zich op het niveau van onder meer het boek Arbeidsrechtelijke themata.

Docenten

mr. R. van Arkel

mr. L. B. de Graaf

mr.dr. J.H. Bennaars

mr. E.S. de Bock

prof.mr. G.C. Boot

prof. mr. J.H. Even

mr.dr. P.S. Fluit

mr drs. A.M. Helstone

prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl

prof.mr.dr. A.R. Houweling

mr.dr. P. Kruit

prof.mr. S.D. Lindenbergh

mr. dr. J. van der Pijl

prof.mr. L.G. Verburg 

mr. drs. M.H.D. Vergouwen

prof.mr. E. Verhulp

mr. S. van Waegeningh

mr. W.J.J. Wetzels

mr. D.J.B. de Wolff

mr. dr. J.P.H. Zwemmer 

Studiebelasting

De totale studiebelasting hangt af van de kennis, de ervaring en de inzet van de cursist.
Gemiddeld besteedt een cursist vijf uur aan één dagdeel, dat is dus 5 x 20 dagdelen, in totaal 100 uur. Dit is exclusief de bijeenkomsten zelf (60 uur).

Tentamen

Aan het eind van de leergang legt u, uitsluitend via laptop of tablet, een schriftelijk tentamen af dat 3 uur in beslag neemt en een goede afspiegeling is van de gedoceerde materie. 

  • Zonder grondige voorbereiding van de afzonderlijke onderwijsdagen is het tentamen praktisch niet haalbaar.
  • Ten minste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig gevolgd te zijn alvorens toelating tot het tentamen plaatsvindt.
  • Bij de beantwoording van de vragen mag u gebruik maken van al het onderwijsmateriaal. Tevens mogen digitale bronnen geraadpleegd worden, middels iPad of laptop.
  • Er is geen herkansingsmogelijkheid, behoudens in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling van het curatorium.
  • Voor beoordeling worden alle tentamens via universitaire richtlijnen gecontroleerd op plagiaat. 

Curatorium 

De Postacademische Leergang Arbeidsrecht staat onder toezicht van een deskundig curatorium:
 

Prof. mr. E. Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht UvA
Prof. mr. dr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht EUR

Mr. J.M.T. Keulaerds, advocaat (partner) Barentskrans,
Mr. I. de Laat, advocaat (partner) Rutgers & Posch
Mr. P.F. van den Brink, advocaat(partner) Ten Holter Noordam

Contact

Neem bij vragen contact op met Elma Kuipers - Schoonderwoerd, adviseur opleidingen

Elma Kuipers - Adviseur opleidingen

Houd mij op de hoogte

Wilt u graag een adviesgesprek over deze opleiding?

Laat hier uw telefoonnummer achter, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.
 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)

donderdag 5 september t/m 23 januari 2020

Kosten

€ 5.750,- (digitaal & hardcopy cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)
€ 5.350,- (alleen digitaal cursusmateriaal | vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Tijdsduur
11 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

DatumsDe eerstvolgende PALA gaat op 5 september 2019 van start. 
Prijs

€ 5.750,- (digitaal & hardcopy cursusmateriaal | incusief dagarrangement | btw niet van toepassing)

€ 5.350,- (alleen digitaal cursusmateriaal | incusief dagarrangement | btw niet van toepassing)

LocatieAmsterdam, vakbondsmuseum De Burcht
CertificaatU ontvangt - na het met goed gevolg afleggen van het tentamen - een certificaat van Erasmus Academie
AantalMaximaal 34 deelnemers

Aangezien het curatorium van de PALA over de uiteindelijke toelating van aankomende deelnemers beslist, kunt u zich voor de leergang nog niet meteen definitief inschrijven.

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en doorgestuurd naar het curatorium. 
Na goedkeuring door het curatorium ontvangt u een bevestiging van uw definitieve deelname.

LET OP: Wanneer u zich optioneel heeft ingeschreven, ontvangt u van ons per mail een Excel-document tbv uw relevante arbeidsrechtelijke ervaring.
Op basis van dit ingevulde document zal het curatorium beslissen of u definitief toegelaten kan worden tot de leergang.

Ik schrijf mij in voor

Persoonlijke gegevens

Functie

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacy verklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor de PALA. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.