Privacy in het sociaal domein: omgaan met dilemma's uit de uitvoeringspraktijk

Discussieer mee over de bevindingen van het onderzoek

Inleiding

De online Masterclass Privacy in het sociaal domein gaat over dilemma's uit de uitvoeringspraktijk op basis van recent onderzoek inclusief discussie.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Masterclass
Startdatum
Nog niet bekend
Tijdsduur
2 uren
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online

Startdatums

De online Masterclass vond plaats op 20 mei 2021 15.30-17.00 uur. 

  • donderdag 20 mei 2021

Met de decentralisaties in het sociaal domein werd onder meer beoogd om meer samenhang aan te brengen in beleids- en uitvoeringsprocessen en om integrale dienstverlening te stimuleren. Twee jaar geleden werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht waardoor de uitwisseling van persoonsgegevens aan strengere regels is gebonden. Dit zorgt voor dilemma’s bij consulenten in het sociaal domein.

Instituut Gak maakte recentelijk twee onderzoeken naar deze dilemma’s van privacy en gegevensuitwisseling in het sociaal domein mogelijk. De bevindingen van beide onderzoeken roepen vragen op hoe integraal én tegelijkertijd privacybewust beleid wordt uitgevoerd, en hoe leidinggevenden in organisaties die actief zijn in het sociaal domein consulenten adequaat kunnen sturen en ondersteunen om kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan cliënten mogelijk te maken. Tijdens de online masterclass “Privacy in het sociaal domein: omgaan met dilemma’s uit de uitvoeringspraktijk” worden de resultaten van de beide onderzoeken gepresenteerd. Daarnaast gaan de onderzoekers in gesprek met leidinggevenden die werkzaam zijn in het sociaal domein om de oplossingsrichtingen uit de beide onderzoeken te verkennen en bediscussiëren.    

Programma

De Masterclass is kleinschalig van opzet (maximaal 30 deelnemers) om een rijke discussie over de soms schurende waarden van integrale dienstverlening en behartiging van privacybelangen mogelijk te maken. Na afloop van de Masterclass zijn de deelnemers verrijkt met een beter begrip van hoe en waarom consulenten privacybelangen en kwaliteit van dienstverlening wegen, welke best-practices bestaan in het beleidsveld én in de uitvoering van beleid om gegevensuitwisseling vorm te geven, en hebben zij handvatten aangereikt gekregen om in hun eigen organisaties het gesprek te voeren met consulenten, functionarissen gegevensbescherming en cliënten over hoe integrale dienstverlening met oog voor behartiging van privacybelangen kan worden vormgegeven.

Voor wie?

De Masterclass “Privacy in het sociaal domein: dilemma’s uit de uitvoeringspraktijk” is bedoeld voor leidinggevenden uit het sociaal domein. Gedurende de Masterclass presenteren onderzoekers van beide onderzoeksteams hun bevindingen en gaan ze in gesprek met de deelnemers over de implicaties van de bevindingen voor de beleidspraktijk.
 

Datum

De Masterclass vindt online plaats op 20 mei van 15:30 – 17:00 uur en richt zich op leidinggevenden en beleidsmedewerkers in het sociaal domein. Deelname is gratis, na aanmelding ontvangen deelnemers de onderzoeksrapportages en informatie over de wijze van deelname aan de Masterclass. 

Docenten

prof. dr. H.J.M. Fenger

Prof. dr. Menno Fenger is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Hij richt zijn onderzoek op de implementatie van sociaal beleid, en op processen van beleidsverandering in dit beleidsdomein. Hij voerde samen met dr. Vincent Homburg het onderzoek “Dilemma’s bij gegevensuitwisseling in de frontlinie van de uitvoering van beleid in het sociaal domein” uit.

dr. V.M.F. Homburg

dr. Vincent Homburg is universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Hij richt zijn onderzoek op e-government) en levert een actieve bijdrage aan de literatuur over openbaar bestuur en informatiesystemen. Hij voerde samen met prof. dr. Menno Fenger het onderzoek “Dilemma’s bij gegevensuitwisseling in de frontlinie van de uitvoering van beleid in het sociaal domein” uit.

dr. Iris Leene

Iris Leene in concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling in de gemeente Apeldoorn en verantwoordelijk voor de ontschotting van de dienstverlening in het sociaal domein binnen de gemeente en in de wijkteams waarin verschillende maatschappelijke partners samenwerken. Vanuit het perspectief van de inwoners wordt telkens gezocht naar de balans tussen dienstverlening die helpt en privacy van de inwoner en naar de ruimte in de regels.

mr. Alex Commandeur

mr. Alex Commandeur CIPP/E werkt 4 jaar voor BMC als managing consultant specifiek op AVG vraagstukken en implementatie. Hij heeft 9 jaar voor de Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt en naast zijn werk voor BMC is hij lid van de commissie persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam, geeft hij trainingen bij IIR en Grotius en is hij jurylid van de Nationale Privacy Awards. Hij is een van de auteurs van het onderzoek Juridische aspecten van gegevensuitwisseling in het sociaal domein. 

drs. Peter Donders

Peter Donders is managing consultant sociaal domein bij BMC, adviesbureau voor de publieke sector. In zijn werk houdt hij zich met name bezig onderzoek- en adviesopdrachten op het terrein van de Participatiewet en de arbeidsmarkt. Samen met Alex Commandeur voerde hij het onderzoek naar gegevensuitwisseling ten behoeve van integraal werken in het sociaal domein vanuit het gemeentelijk perspectief werk en inkomen. 

Partners

Neem voor vragen contact op met Miranda Smit

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
0104088687

Feiten & Cijfers

Kosten

Deelname is kosteloos. 

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Nog niet bekend
Tijdsduur
2 uren
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

aanmelden is op dit moment niet mogelijk.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen