Cursus The Quest for Man II

Datum(s)

Start: 19 November 2019

Kosten

The fee per course is 285 including exam and resit. The yearly registration fee is 40.

Content

In this second part of ‘the Quest for Man’ we will focus on Phenomenological & Hermeneutical approaches. Our point of departure will be the fortuitousness of western philosophy and the unsolved, but ever tentalising question, how we may comprehend the phenomenon of human existence while simultaniously being 'subject' and 'object' of this attempt toward comprehension ourselves.

Key figures in this course will be: Kierkegaard (on truth and individual existence), Husserl (on transcendental subjectivity as the ‘wonder of all wonders’), Heidegger (on the 'event' of being human and the framing of existence in the era of Technology), Sartre (the ontology of absolute freedom and radical responsibility), Merleau-Ponty (on the phenomenology of bodily perception), Gadamer (on philosophical hermeneutics) and Levinas (on questioning the primacy of ontology in phenomenology and western philosophy as a hole).

Prior knowledge

No prior knowledge is required

Language

English

Period

Bachelor 1, block 2A; 19 November 2019 until 21 December 2019

Courseguide & literature

Please consult the course guide for the timetable and literature.

 

Contact

Do you have questions about this course? Contact Miranda Smit, Education advisor

E-mailadres
Telefoon
0104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Datum(s)

Start: 19 November 2019

Kosten

The fee per course is 285 including exam and resit. The yearly registration fee is 40.

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Engels
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Inschrijven | Registration

Cursussen

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer uw adres en uw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over uw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heeft u eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de gratis e-nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij u definitief inschrijven. U ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die u wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een mail met een link om digitaal uw pasfoto te uploaden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan uw cursussen is alleen mogelijk indien u alle inschrijfstappen heeft doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the privacy statement and the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.