Transitiegerichte Monitoring
Concrete handvatten voor leren en bijsturen bij transitieopgaves

Cursus Reflexief Monitoren

Datum(s)

De masterclass is gestart op donderdag 11 okober. Inschrijven is niet meer mogelijk. Start van een nieuwe editie in 2019 medio november 2018 bekend.

Kosten

€ 1.650,- (vrijgesteld van btw)

Inhoud van de opleiding

Of je je nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie. Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die nopen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren.

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.

De resultaten in het kort

Deze tweedaagse masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring

Na deelname aan de masterclass:

  • Heeft u  kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Kunt u beoordelen of de methodiek van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Bent u in staat om gericht monitoringstechnieken en -methoden te kiezen bij een specifieke transitiecasus; 
  • Doet u praktijkervaring op met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen uw eigen context

Datums

  • Donderdag 11 oktober 2018 (dag 1) 
  • Donderdag 1 november 2018 (dag 2) 

Doelgroep

Deze verdiepingsmodule is specifiek ontwikkeld voor Alumni Erasmus Academie die aan de Masterclasses Transitiemanagement en Sociale Innovatie hebben deelgenomen. Professionals die zich bezighouden met diverse transitieopgaven zoals systeeminnovaties, keteninterventies en sociale vernieuwing. “Transitionals” die hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.

Docenten

PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken.

Ze heeft de methodologie van Reflexieve Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid (http://www.wageningenur.nl/rma).


Studiebelasting

Tijdens de bijeenkomst en tussen de 2 lesdagen door gaat u aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt u onder begeleiding van de beide docenten uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring op uw eigen ingebrachte casus

 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen.

E-mailadres
Telefoon
+31 (0)10 4082126
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Marielle Elenbaas - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Datum(s)

De masterclass is gestart op donderdag 11 okober. Inschrijven is niet meer mogelijk. Start van een nieuwe editie in 2019 medio november 2018 bekend.

Kosten

€ 1.650,- (vrijgesteld van btw)

Startdatum
Tijdsduur
2 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

DatumsGestart op 11 oktober 2018 - inschrijven is niet meer mogelijk.
Prijs

€ 1.650,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)

€ 1.485,- Alumni Erasmus Academie en Transition Academy (drift for transition)  (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)

LocatieErasmus Universiteit Rotterdam
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 24 deelnemers