Reflexief Monitoren
Ontwikkel concrete handvatten voor leren en bijsturen van transitieopgaven

Cursus Reflexief Monitoren

Datum(s)

Donderdag 10 oktober 2019, donderdag 7 november 2019 en donderdag 16 januari 2020

Kosten

€ 2250,- (vrijgesteld van BTW)

Inhoud van de opleiding

Of u zich nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie. Steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die nopen tot andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren.

Juist omdat transitieopgaven zich kenmerken door onverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat echt belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen. Deze systematiek van monitoring staat haaks op transitie, die zich immers kenmerkt door onzekerheid en controverse.

De resultaten in het kort

Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. U maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring

Na deelname aan de masterclass:

• Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
• Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
• Kies je gericht een monitoringstechniek en -methode bij een specifieke transitiecasus;
• Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en -methoden binnen je eigen context.

Datums

  • Donderdag 10 oktober 2019 (dag 1) 
  • Donderdag 7 november 2019 (dag 2) 
  • Donderdag 16 januari 2020 (dag 3 - dagdeel intervisie in kleine groepen)

Doelgroep

Deze masterclass is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?
Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk? Meld je dan aan voor deze module.

Docenten

De opleiding Reflexief Monitoren wordt in samenwerking met DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wagening University & Research georganiseeerd.

PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.

Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken.  Barbara heeft de methodologie van Reflexieve Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid (http://www.wageningenur.nl/rma).

Studiebelasting

Tijdens de bijeenkomst en tussen de 2 lesdagen door gaat u aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt u onder begeleiding van de beide docenten uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring op uw eigen ingebrachte casus. Op dag 3 worden de ervaringen met uitvoering reflexieve monitoring in
of vanuit de eigen organisatie met elkaar gedeeld.

 

Wil je meer weten over de masterclass Reflexief Monitoren?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Datum(s)

Donderdag 10 oktober 2019, donderdag 7 november 2019 en donderdag 16 januari 2020

Kosten

€ 2250,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
3 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

DatumsDonderdag 10 oktober 2019, donderdag 7 november 2019 en donderdag 16 januari 2020
Prijs

€ 2250,- (incl. dagarrangement, vrijgesteld van BTW)

€ 2025,- Alumni Erasmus Academie en Transition Academy (Drift for Transition)  (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)

LocatieErasmus Universiteit Rotterdam
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 20 deelnemers

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.