Sociale en intieme relaties als onderdeel van studenten welzijn

Een must voor studieadviseurs. studentenpsychologen en student life officers
Datum(s)

17 september 2021 13.00-16.30. - GEANNULEERD - nieuwe datum volgt

Kosten

EUR 200 (vrijgesteld van BTW)

Een grotere drang naar perfectie. Een sterkere angst voor afwijzing. De rol van sociale media. Welke impact hebben deze en andere actuele maatschappelijke ontwikkelingen op relaties tussen vrienden, studiegenoten, broers en zussen, en geliefden? Wat doet dit met het functioneren en welzijn van jongvolwassenen? En hoe ondersteun en/of begeleid je studenten hierin?

Studieadviseurs, studentpsychologen, student-life officers en vertrouwenspersonen op hogescholen en universiteiten krijgen op verschillende manieren te maken met vraagstukken rondom het welzijn en functioneren van studenten. Beiden worden sterk beïnvloed door hedendaagse maatschappelijke veranderingen in de sociale en intieme relaties van jongvolwassenen, die bijvoorbeeld zorgen voor een grotere drang naar perfectie, en een sterkere angst voor afwijzing. Toch wordt in de praktijk vaak relatief weinig aandacht besteed aan het bespreken van sociale en intieme relaties.

In deze online masterclass “Sociale en intieme relaties als onderdeel van studenten welzijn” gaan we in:

  • op de effecten die maatschappelijke veranderingen kunnen hebben op het functioneren en welzijn van studenten
  • én op het bespreekbaar maken van sociale en intieme relaties in verschillende ondersteunende settings op hogescholen en universiteiten.

We hebben hierbij aandacht voor de benodigde kennis alsmede de benodigde vaardigheden en attitudes. Ook nemen we de toenemende diversiteit van studentenpopulaties hierin mee.

Programma

De masterclass gebruikt een interdisciplinaire benadering. Inzichten vanuit Sociologisch, Pedagogisch en Psychologisch perspectief wisselen elkaar af en worden met elkaar verbonden. Je leert binnen deze masterclass:

  • Welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen er zijn op het gebied van sociale en intieme relaties van jongvolwassenen,
  • Wat de gevolgen kunnen zijn voor het welzijn en functioneren van studenten op hogescholen en universiteiten,
  • Hoe de Covid-19-pandemie de gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen verder beïnvloedt.
  • Welke mogelijkheden je als professional op een hogeschool of universiteit hebt om studenten te ondersteunen en begeleiden bij de uitdagingen die zij in hun sociale en intieme relaties ervaren en de effecten hiervan op hun welzijn en functioneren.
  • Vaardigheden en attitudes te hanteren waarmee je op een effectieve en  inclusieve manier invulling geeft aan deze ondersteuning en begeleiding van studenten.  

De opgedane kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor het effectief en inclusief begeleiden van studenten worden in deze masterclass ook direct geoefend. Hierdoor maak je deze kennis, vaardigheden en attitudes (voor een groot deel) meteen eigen.

De opbouw van de masterclass

In drie mini-lezingen wordt een interdisciplinaire introductie gegeven op de thematiek van deze masterclass. Vanuit een Sociologisch, Pedagogisch en Psychologisch perspectief worden relevante wetenschappelijke inzichten gedeeld en worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen op verschillende niveaus uiteengezet. Er is daarnaast ook aandacht voor de manier waarop de Covid-19-pandemie een rol speelt bij deze thema’s, en voor de toenemende diversiteit van studentenpopulaties op hogescholen en universiteiten.  

In de parallelsessies wordt ingezoomd op de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor het effectief begeleiden en ondersteunen van studenten op het gebied van sociale en intieme relaties en de effecten hiervan op hun welzijn en functioneren. Hierbij is in elk van de sessies ook aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Je kiest als deelnemer aan welk van de drie parallelsessie je wilt deelnemen. De sessies gaan in op de volgende vragen:

Sessie IHoe help je studenten met behulp van mindfulness omgaan met druk tot perfectie?
Sessie IIHoe maak je sociale en intieme relaties, op een inclusieve manier, bespreekbaar met studenten?
Sessie IIIHoe verschillen studenten in hun reactie op sociale afwijzing, welke invloed heeft sociale afwijzing op hun mentale gezondheid, en hoe help je studenten hiermee om te gaan?

 

Gedurende de intervisie worden, in kleine groepen, relevante casussen besproken in het licht van de thematiek van deze masterclass. De opgedane kennis, vaardigheden en attitudes uit deel 1 & 2 van deze masterclass worden hierin door de deelnemers gezamenlijk en interactief toegepast op deze casussen.  

Tijdens de plenaire afsluiting worden de belangrijkste inzichten uit de deelsessies besproken en is er ruimte voor vragen.

Voor wie?

Deze online masterclass is bedoeld voor iedereen die in een professionele hoedanigheid te maken krijgt met het functioneren en welzijn van studenten op hogescholen en universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan studieadviseurs, studentpsychologen, student-life officers en vertrouwenspersonen.

Partners

Deze online Masterclass organiseert Erasmus Academie in samenwerking met: 

Docenten

Dr. Daphne van de Bongardt                                                                                                                                  

 

Doet o.a. onderzoek naar relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid van adolescenten en jongvolwassenen. Zij focust hierbij op de rol van verschillende sociale factoren (bijv. leeftijdgenoten, sociale media, cultuur) en de link met algemeen welzijn.

Dr. Freddy van der Veen                                                                           Doet onderzoek naar hoe mensen reageren op verschillende soorten feedback, zoals sociale en romantische afwijzing bij de gezonde en verschillende psychiatrische populaties. Met name individuele verschillen in termen van geslacht, persoonlijkheid en mentale kwetsbaarheid zijn hierbij de focus van het onderzoek.  

Dr. Samira van Bohemen                                                            

Doet o.a. onderzoek naar jongvolwassenen en hun seksuele relaties, zoals zij die onderhouden in zowel online als offline contexten, met aandacht voor de toegenomen druk die jongvolwassen ervaren om hierin tot perfectie te komen. Ook werkt zij aan vragen over hoe etniciteit, geslacht en klasse deze seksuele relaties beïnvloeden.

 

bekijk de video van EM

Contact

Neem bij vragen over de online masterclass contact op met Miranda Smit; Adviseur opleidingen

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
0104088687

Nieuws

Datum(s)

17 september 2021 13.00-16.30. - GEANNULEERD - nieuwe datum volgt

Kosten

EUR 200 (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
vrijdag 17 sep 2021
Tijdsduur
4 uren
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Deze masterclass is geannuleerd en zal NIET op 17 september 2021 plaatsvinden. Een nieuwe datum volgt spoedig.

Je kunt je inschrijven via onderstaande link:

Aanmelden Online Masterclass Sociale en intieme relaties als onderdeel van studenten welzijn

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen