Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
INSOLAD - Een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk

Cursus Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD)

Datum(s)

Start najaar 2018 - Donderdag 6 september 2018
Start voorjaar 2019 - Donderdag 7 februari 2019

Kosten

Najaar 2018 € 2.995,-
Voorjaar 2019 €2.995,- 

Inhoud

De insolventieadvocaat is dé juridische deskundige op het gebied van financiële reorganisatie, faillissement en surseance van betaling. De Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD) brengt u systematisch begrip bij van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit en biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

De opzet van de opleiding is van dien aard dat een actieve participatie wordt vereist door middel van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de bijeenkomsten) en door het schrijven van een paper die ook verdedigd moet worden. Deze combinatie van een zowel een wetenschappelijk-systematisch als praktisch karakter, geeft u de mogelijkheid na afloop van het programma het geleerde in verschillende contexten toe te passen.

De opzet van de opleiding is van dien aard dat een actieve participatie wordt vereist in de opleiding door middel van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de bijeen-komsten) en door het schrijven van een paper die ook verdedigd moet worden. Overigens zal er ruim de gelegenheid zijn om tijdens de bijeenkomsten met de docenten van gedachten te wisselen en specifieke vragen te stellen. Deze opleiding heeft zowel een weten-schappelijk-systematisch als praktisch karakter, zodat het geleerde in verschillende contexten kan worden toegepast. Deze opleiding biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

Resultaten

De doelstelling van de opleiding is om insolventieadvocaten systematisch begrip bij te brengen van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit. Daartoe behoren:

 • Inzicht in de opzet van een financiële administratie en de beginselen en regelgeving waaraan deze moet voldoen;
 • Het op basis van de administratie opstellen van balans V&W-rekening en kasstroomoverzicht;
 • Het opstellen van een liquiditeitsprognose van een project (kan ook zijn: een machine, goodwill, bedrijfsonderdeel of bedrijf);
 • Het op basis van die liquiditeitsprognose of anderszins waarderen van dat project;
 • Inzicht in de opzet van onderzoek naar financiële malversaties;
 • Inzicht in de rol van de externe accountant.

Doelgroep

De Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten wordt georganiseerd door Erasmus Academie in samenwerking met de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en is alleen toegankelijk voor leden van deze vereniging met een afgeronde Grotiusopleiding 'Insolventierecht'.

Indien u lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: zie hieronder bij Contact.

Datums

  Najaar 2018 

  • Donderdag 6 september 2018
  • Vrijdag 7 september 2018
  • Vrijdag 21 september 2018
  • Vrijdag 5 oktober 2018
  • Donderdagmiddag 6 december 2018 - Paperverdediging 

  Voorjaar 2019

  • Donderdag 7 februari 2019
  • Vrijdag 8 februari 2019
  • Vrijdag 8 maart 2019
  • Vrijdag 29 maart 2019
  • Woensdagmiddag 5 juni 2019 - Paperverdediging 

  Docenten

  • prof.dr. A. de Bos RA (programmadirecteur)
  • prof.dr. J.M.J. Blommaert
  • drs. D. Bruin Slot RA
  • dr. P.A.M. Diekman RA
  • drs. G.J. Jordaan RA
  • mr.drs. J. Kool

  Lidmaatschap

  Indien u lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.

  Contact

  Vragen over de opleiding? Neem contact op met Sebastian Sparidis, Adviseur opleidingen

  Voor verdere informatie over deze leergang, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging INSOLAD:

  Secretariaat INSOLAD
  Postbus 85005
  3508 AA Utrecht

  Internet: http://www.insolad.nl/
  Email: secretariaat@insolad.nl

  Ook kunt u de brochure raadplegen.

  Houd mij op de hoogte

  Ik wil ook graag een adviesgesprek

  Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
  Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Datum(s)

  Start najaar 2018 - Donderdag 6 september 2018
  Start voorjaar 2019 - Donderdag 7 februari 2019

  Kosten

  Najaar 2018 € 2.995,-
  Voorjaar 2019 €2.995,- 

  Startdatum
  Tijdsduur
  5 dagen
  Aangeboden door
  Erasmus Academie
  Discipline
  Recht
  Voertaal
  Nederlands

  Aanmelden

  Ik schrijf mij in voor de Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

  Persoonlijke gegevens

  Functie

  Factuurgegevens

  Factuur naar

  Ondertekening

  Velden met een * zijn verplicht

  Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

  Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

  Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.