Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten
INSOLAD - Een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk

Cursus Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD)

Samenvatting

Type
Cursus
Datum(s)

Start voorjaar 2018 - Donderdag 8 februari 2018 (deze editie zit vol)
Start najaar 2018 - Donderdag 6 september 2018

Locatie

Novotel Rotterdam Brainpark, Rotterdam

Kosten

Voorjaar 2018 €2.995,- (deze editie zit vol)
Najaar 2018 € 2.995,-

BTW
Niet van toepassing

Inhoud

De insolventieadvocaat is dé juridische deskundige op het gebied van financiële reorganisatie, faillissement en surseance van betaling. De Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (INSOLAD) brengt u systematisch begrip bij van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit en biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk.

De opzet van de opleiding is van dien aard dat een actieve participatie wordt vereist door middel van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de bijeenkomsten) en door het schrijven van een paper die ook verdedigd moet worden. Deze combinatie van een zowel een wetenschappelijk-systematisch als praktisch karakter, geeft u de mogelijkheid na afloop van het programma het geleerde in verschillende contexten toe te passen.

De opzet van de opleiding is van dien aard dat een actieve participatie wordt vereist in de opleiding door middel van het maken van opdrachten (thuis en tijdens de bijeen-komsten) en door het schrijven van een paper die ook verdedigd moet worden. Overigens zal er ruim de gelegenheid zijn om tijdens de bijeenkomsten met de docenten van gedachten te wisselen en specifieke vragen te stellen. Deze opleiding heeft zowel een weten-schappelijk-systematisch als praktisch karakter, zodat het geleerde in verschillende contexten kan worden toegepast. Deze opleiding biedt u een stevige bedrijfseconomische basis voor de faillissementspraktijk

Resultaten
De doelstelling van de opleiding is om insolventieadvocaten systematisch begrip bij te brengen van financiële aangelegenheden bij ondernemingen in discontinuïteit. Daartoe behoren:

 • Inzicht in de opzet van een financiële administratie en de beginselen en regelgeving waaraan deze moet voldoen;
 • Het op basis van de administratie opstellen van balans V&W-rekening en kasstroomoverzicht;
 • Het opstellen van een liquiditeitsprognose van een project (kan ook zijn: een machine, goodwill, bedrijfsonderdeel of bedrijf);
 • Het op basis van die liquiditeitsprognose of anderszins waarderen van dat project;
 • Inzicht in de opzet van onderzoek naar financiële malversaties;
 • Inzicht in de rol van de externe accountant.

Doelgroep
De Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten wordt georganiseerd door Erasmus Academie in samenwerking met de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en is alleen toegankelijk voor leden van deze vereniging met een afgeronde Grotiusopleiding 'Insolventierecht'.

Indien u lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: zie hieronder bij Contact.

Datums

Voorjaar 2018

 • Donderdag 8 februari 2018
 • Vrijdag 9 februari 2018
 • Vrijdag 2 maart 2018
 • Vrijdag 23 maart 2018
 • Woensdagmiddag 6 juni 2018 - Paperverdediging 

Najaar 2018

 • Vrijdag 7 september 2018
 • Vrijdag 21 september 2018
 • Vrijdag 5 oktober 2018
 • Donderdagmiddag 6 december 2018 - Paperverdediging 

Docenten

 • prof.dr. A. de Bos RA (programmadirecteur)
 • prof.dr. J.M.J. Blommaert
 • drs. D. Bruin Slot RA
 • dr. P.A.M. Diekman RA
 • drs. G.J. Jordaan RA
 • mr.drs. J. Kool

Lidmaatschap
Indien u lid wenst te worden van de vereniging INSOLAD, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Carole van Herk, Adviseur opleidingen

Voor verdere informatie over deze leergang, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging INSOLAD:

Secretariaat INSOLAD
Postbus 85005
3508 AA Utrecht

Internet: http://www.insolad.nl/
Email: secretariaat@insolad.nl

Ook kunt u de brochure raadplegen.

Carole van Herk - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Factsheet

Type
Cursus
Datum(s)

Start voorjaar 2018 - Donderdag 8 februari 2018 (deze editie zit vol)
Start najaar 2018 - Donderdag 6 september 2018

Locatie

Novotel Rotterdam Brainpark, Rotterdam

Kosten

Voorjaar 2018 €2.995,- (deze editie zit vol)
Najaar 2018 € 2.995,-

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Ik schrijf mij in voor de Specialisatie Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten

Persoonlijke gegevens

Functie

Factuurgegevens

Factuur naar

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring en Algemene Voorwaarden

Privacy verklaring: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie - welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden - op enigerlei wijze wordt bekendgemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

Annulering:
Voor annulering van de Specialisatie-Opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de Insolad brochure in combinatie met artikel 7.b van de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie zoals hieronder vermeld.