Cursus Spinoza

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

 

Enkele decennia noemde de Italiaanse marxist A. Negri (*1933) Spinoza’s filosofie een ‘woeste anomalie’. Levend in de eerste burgerlijke maatschappij, was Spinoza een ‘doordenker’, die de logische consequenties trok uit de politieke, wetenschappelijke en filosofische ontwikkelingen van zijn tijd. Dat maakt hem volgens de ideeënhistoricus J. Israel tot de voorloper van de ‘radicale Verlichting’. Toch is en blijft Spinoza een buitenbeentje en lijkt zijn filosofie nauwelijks te sporen met de hoofdtradities in de moderne filosofie. In de politieke theorie bijvoorbeeld verzet hij zich tegen het (neo)liberalisme, zijn metafysisch determinisme lijkt onverenigbaar met elke antropologie die van een menselijke autonomie of excentriciteit uitgaat.

Volgens Spinoza schetst de filosofie een weg, die de mens tot vrijheid en geluk leidt. In de werkcolleges zullen met close reading van de tekst van de Ethica hem volgen op de verschillende stadia van deze weg: allereerst de dynamische metafysica van deel I, de epistemologie van deel II, die schets hoe zich uit de verbeelding de wetenschap ontwikkelt, de analyse van het menselijk gedag, dat als directe verklaringsgrond de menselijke emoties heeft en als verdere oorzaak de drang tot zelfhandhaving, de conatus, die elk mens deelt met alle elementen natuur. Deze anonieme en variabele kracht maakt elk mens aangewezen op andere mensen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Spinoza.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Aanmelden voor het collegejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf medio juli 2019.