Strategisch gedrag:
Leer de subtiliteiten van strategisch gedrag te herkennen en zelf effectief toe te passen

Cursus Strategisch Gedrag

Datum(s)

10 december 2019 

Kosten

€ 895,- (vrijgesteld van btw)

Rommelen met informatie, free riding, lekken, bluffen, ja-zeggen-neen-doen. Allemaal voorbeelden van strategisch gedrag. Dit soort gedrag komt overal voor, in allerlei processen, in allerlei gradaties en op alle niveaus. De 1-daagse Masterclass Strategisch Gedrag leert u hoe u strategisch gedrag kunt herkennen en hoe u het effectief kunt inzetten in processen.

U kunt nog zo bedreven zijn in procesmanagement, u blijft afhankelijk van de gedragingen van de andere spelers in deze besluitvormingsprocessen. En ook deze spelers zullen zich strategisch gedragen, d.w.z. ze zijn niet altijd coöperatief en zijn niet altijd transparant. Integendeel.

Het behoeft geen toelichting dat dit gedrag processen kan verstoren. Het kan vertrouwen ondermijnen en samenwerking onder druk zetten. Anderzijds: iedereen gedraagt zich wel eens strategisch en toch blijft procesmanagement effectief. Sterker nog: een beetje strategisch gedrag is vaak onmisbaar om iets voor elkaar te krijgen. Strategisch gedrag kan en is onmisbaar om processen succesvol te doen zijn!

De masterclass heeft het karakter van een interactief gesprek. Deelnemers brengen hun eigen cases in en geven hun eigen overwegingen. Collega-deelnemers en de docent reageren hierop. De docent weeft in deze discussie klein blokjes ‘college’ in, waarin lichtvoetig enkele bruikbare noties uit de theorie worden samengevat en gepresenteerd. Deze noties worden gelardeerd met vele voorbeelden uit de wereld van het bestuur, de internationale politiek en het alledaagse leven. Hiernaast zijn er cases in de vorm van groepsopdrachten.

Resultaten

Op het einde van de dag:

  • Weet u wat strategisch gedrag is;
  • Herkent u strategisch gedrag in de processen waarin u deelneemt;
  • Vormt u zich een genuanceerde mening over de toelaatbaarheid van strategisch gedrag;
  • Beter dan voorheen leert u effectief en acceptabel strategisch gedrag te doseren.

Datums
Deze masterclass vindt plaats op dinsdag 10 december 2019 van 09.30 - 17.00 uur

Doelgroep
Deze dag is interessant voor een ieder die opereert in netwerken waarin personen en organisaties actief zijn, afhankelijk zijn van elkaar om succesvol te zijn, maar waar samenwerking toch niet vanzelfsprekend is. Inspirerend voor iedereen die meer wil weten over de waas van mysterie waarin Strategisch Gedrag is gehuld. Hoe kun je tot strategisch gedrag komen of is het een kwestie van creativiteit en intuïtie?

Strategisch gedrag is relevant voor de private sector, de publieke sector en in de semi-publieke sector. Het speelt tussen organisaties maar ook in organisaties tussen personen.

Docenten
De docent is Prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof, Hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij publiceert over complexe besluitvormingsprocessen, over procesmanagement en over ontwikkelingen in de nutssectoren. In 2016 heeft hij een boek gepubliceerd over strategisch gedrag. Hiernaast adviseert hij (semi-)overheden en vervult hij een aantal maatschappelijke functies.

Wilt u meer weten over de Masterclass Strategisch Gedrag?

Download nu de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Datum(s)

10 december 2019 

Kosten

€ 895,- (vrijgesteld van btw)

BTW
Not applicable
Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Overige gedrag en maatschapij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Locatie

Novotel Brainpark Rotterdam 

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven.
 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.

 

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.