Symposium Echt samenwerken met ouders en jeugdigen in de jeugdzorg

De jeugdzorg door de bril van ouders en jeugdigen

Inleiding

Het symposium We moeten iets met die ouders”, écht samenwerken met ouders en jeugdigen in de jeugdzorg leert je door de bril van ouders en jeugdigen kijken.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Masterclass
Startdatum
Nog niet bekend
Tijdsduur
3 uren
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online

Startdatums

Het symposium vond online plaats op 16 september 2021. 

  • maandag 1 jan 0001

Je bent bijna aan het einde van je werkdag als de telefoon gaat. Het is de moeder van Sem. Je moet haar eigenlijk echt nog even spreken en informeren over de laatste gebeurtenissen. Maar het is het einde van de dag, je bent moe, en moet ook echt dat ene stuk nog afmaken. De moeder van Sem stelt vaak zoveel vragen….Wat doe je, neem je op of laat je de telefoon overgaan?

Het contact met de ouders van jeugdigen in de jeugdzorg is erg divers. Het samenwerken kan zeer complex zijn, soepel verlopen, of soms volledig ontbreken. Maar waar doe je als professional nu goed aan? Hoe betrek je ouders op een constructieve wijze? Hoe kun je ervoor zorgen dat je het samenwerken met ouders als een positieve bijdrage ervaart? En waarom is het contact met ouders eigenlijk zo belangrijk?

Tijdens het symposium – “We moeten iets met die ouders”, écht samenwerken met ouders en jeugdigen in de jeugdzorg - combineren bijzonder hoogleraar Annemiek Harder, ervaringsdeskundige Marjan Boosten, en adviseur relatiemarketing Jessica Tokaya inzichten vanuit de wetenschap en praktijk.

Je leert tijdens het symposium meer over het perspectief van ouders, bekijkt de jeugdzorg door de bril van ouders en jeugdigen, en leert daarmee (beter) rekening houden in je werk. Ook zie je hoe op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan (de organisatie van) medezeggenschap. Je zult na dit symposium (nog) beter in staat zijn een goede samenwerking met ouders aan te gaan, wat uiteindelijk resulteert in verbeterde zorg en/of ondersteuning van de jeugdigen.

 

De beleving van de ouders

“Veel professionals staan onvoldoende stil bij wat ouderschap betekent voor ouders, en hoe nauw het contact met professionals komt om het goed te laten verlopen. Ik denk dat het cruciaal is dat professionals zich bewust zijn dat voor ouders soms hele andere thema’s of belevingen belangrijk zijn.”

Aftrap symposium | Jessica Tokaya

Huidige en gewenste situatie in het werkveld | veranderingen door WMCZ

Luister achter het verhaal | Marjan Boosten

Positieve en negatieve ervaringen van een ervaringsdeskundige

Belemmerende en bevorderende factoren | Annemiek Harder

het wetenschappelijk perspectief op samenwerken met ouders

De praktijk | Marjan Boosten

de samenwerking en belemmerende en bevorderende factoren in de prakijk

Programma online symposium

  • Aftrap symposium 
  • Verhaal van ervaringsdeskundige 
  • Samenwerking met ouders vanuit wetenschappelijke perspectief
  • Samenwerking met ouders in de praktijk 

Aansluitend kun je deelnemen aan 1 van onderstaande deelsessies

Deelsessies 

Maak kennis met de verschillende manieren waarop een ‘oudergerichte mindset’ bij hulpverleners kan worden vergroot. De ‘oudergerichte mindset’ richt zich op het verplaatsen in het perspectief van ouders en de samenwerking met ouders.
In deze deelsessie wordt ook informatie gedeeld over hoe hulpverleners getraind kunnen worden om (meer) te werken met een oudergerichte mindset in hun werk met jeugdigen en ouders in de jeugdzorg.

Docenten: prof. dr. Annemiek Harder, Emily Tang (EUR) en Anita van der Lans (iHUB)

In deze deelsessie vertellen Jessica Tokaya en een ouder uit het Expertpanel over de stappen die iHUB zet door o.a. het ontwikkelen van een onafhankelijk ouderplatform, de inzet van diverse trainingen en de ontwikkeling van een buddy-traject. Zij gaan daarnaast graag in gesprek over mogelijke (andere) ontwikkelingen en hoe je binnen jouw eigen organisatie ouders als gelijkwaardige gesprekspartner kunt meenemen. 

Docenten: Jessica Tokaya (iHUB) en ouder Expertpanel

Coördinatie van zorg en samenwerken zijn sleutelbegrippen in het waarborgen van kwalitatief goede zorg. De intentie is er vaak wel, maar in de praktijk blijkt samenwerken vaak moeilijk.
Maak kennis met de werkwijze van Samen1Plan in het kader van samenwerking en coördinatie van zorg. In deze deelsessie worden de basisprincipes van de Samen1Plan-methodiek uitgelegd. 


De web gebaseerde, kosteloze, Samen1Plan-methodiek is een middel voor hulpverleners, gezinnen én het sociale netwerk om transparant samen te werken in zorgtrajecten, waarbij meerder hulpverleners betrokken zijn. Voor alle betrokkenen is de beschermde internetomgeving toegankelijk en is te allen tijde de actuele stand van zaken toegankelijk. Samen1Plan ondersteunt transparant samenwerken, voorkomt tegenstrijdige of dubbele hulpverlening en ondersteunt een efficiënte communicatie.
 

Docent: Marieke Boelhouwer (Molendrift) 

In deze sessie neemt ervaringsdeskundige Marjan Boosten je mee van dossier naar persoon. Vanuit het perspectief van de ouders en jeugdigen wordt duidelijk welke concrete stappen je als professional kunt zetten om ervoor te zorgen dat ouders en jeugdigen écht gezien en gehoord worden. Je kunt met deze praktische handvatten direct in de praktijk aan de slag. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen en/of de inbreng van een casus.

docent: Marjan Boosten (ADEM.MB)

In deze sessie nemen een aantal jongeren van het Expertpanel jullie mee in hoe zij zich dagelijks inzetten om de ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp te waarborgen.

Docenten: jongeren Expertpanel (iHUB)

Het thema “clientparticipatie” is volop in ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Hanne Janssens van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) werkt voor 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid in de inkoop van jeugdhulp.
Samen met een ervaringsouder van het Jeugd Ervaringen Team, nemen we jullie mee in de zoektocht van clientparticipatie.
In deze sessie laten we jullie zien hoe we het clientperspectief zoveel mogelijk  betrekken in de ontwikkeling van regionale projecten, beleid en inkoop.

Docent: Hanne Janssens (Beleidsadviseur Jeugdhulp en ervaringsdeskundige)

Wanneer je als ouder/verzorger te maken krijgt met uithuisplaatsing van je kind(eren), is dit een ingrijpende ervaring. Ouders/verzorgers die ervaring hebben met een uithuisplaatsing, begrijpen als geen ander wat andere ouders in deze situatie doormaken en voor welke vragen ze komen te staan. Juist daarom kunnen ze iets betekenen voor ouders die het overkomt. Vanuit deze gedachte is het Peer-to-peer project van Zorgbelang Brabant I Zeeland opgezet. 
Na het volgen van deze workshop hebben de deelnemers inzicht in het belang van de inzet van vrijwilligers die een vergelijkbare ervaring hebben als ouder(s) waarvan nu een kind uit huis wordt of is geplaatst.

Docenten: Karim el Barkaoui (Zorgbelang Brabant | Zeeland) en Cees van Gils (vrijwillige ouder met ervaring)

Na afloop van de deelsessies volgt een gezamenlijke, interactieve terugkoppeling waarin wordt ingegaan op de acties die je gaat nemen op basis van de (ver)nieuw(d)e kennis. Ook is er ruimte voor het bespreken van de uitdagingen in de praktijk. Het symposium zal worden afgesloten door Jessica Tokaya en een jongere uit het Expertpanel.

Voor wie?

Het symposium is voor jeugdzorgprofessionals, zowel voor diegene die dicht op de praktijk staan als zij die verder van de praktijk af staan. Het symposium is daarnaast interessant voor beleidsmedewerkers.
Voor dit symposium is het perspectief van ouders van groot belang. Heb je als ouder interesse in dit symposium, wil je jouw perspectief delen of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via essbacademy@essb.eur.nl
 

Docenten

Annemiek Harder

prof. dr. Annemiek Harder is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij richt zich binnen haar onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedproblematiek. Zij schreef samen met Erik Knorth, Chris Kuipers en diverse deskundigen het boek “Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs”. Dit boek biedt een overzicht van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan de ongeveer 45.000 jeugdigen in Nederland die jaarlijks uithuisgeplaatst worden of zijn

Marjan Boosten

Marjan Boosten is ervaringsdeskundige werkzaam onder de naam ADEM.MB. Zij verzorgt haar presentatie ‘Luister achter het verhaal’ door het hele land aan ouders, professionals en binnen diverse gemeenten.

Jessica Tokaya

Jessica Tokaya is werkzaam als adviseur relatiemarketing bij iHUB. Zij richt zich in haar werk met name op ouder- en jeugdigenbetrokkenheid en is coördinator van het (ouder)expertpanel. 

Partners

Dit symposium wordt georganiseerd door een samenwerking van Erasmus Academie, ESSB Academy en iHUB

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, adviseur opleidingen

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
0104088687

Feiten & Cijfers

Kosten

EUR 99 (vrijgesteld van BTW). 

EUR 49 (vrijgesteld van BTW) | voor studenten die een opleiding tot jeugdzorg professional volgen

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten en ouders (zie verder onderaan de pagina). 

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Nog niet bekend
Tijdsduur
3 uren
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Psychologie
Type
Masterclass
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
online
Bekostiging

private

Inschrijving

Voor dit symposium zijn accreditatiepunten toegekend door accreditatiebureau NIP/K&J/NVO.

K&J/JOG herregistratie: 2,5 punt

K&J/JOG opleiding behandeling: 0,5 punt

K&J/JOG opleiding diagnostiek: 0,5 punt

K&J/JOG opleiding overige taken: 0,5 punt

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen