Cursus Tractatus

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

In 1921 verscheen het enige boek dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven zou publiceren: *Tractatus Logico-Philosophicus*. Wittgenstein meende dat met dit werk alle filosofische problemen waren opgelost. *Tractatus* is een van de filosofische meesterwerken van de 20ste eeuw, en oefende een enorme invloed uit, op Russell, op de Logisch Positivisten van de Weense Kring, en heden ten dage nog steeds op diverse metafysici. Zelfs componisten en kunstenaars hebben zich door dit hermetische werk laten inspireren. *Tractatus* is een dun (75 blz.), apodictisch en compact geschreven boek, met subsubsubgenummerde paragrafen, waarvan de meeste uit een enkele volzin bestaan. In deze cursus zullen we *Tractatus* in zijn geheel, regel voor regel, lezen en trachten te doorgronden, o.a. met behulp van verlichtende secundaire lectuur over *Tractatus*. Het hoofdonderwerp van *Tractatus* is de relatie tussen taal en werkelijkheid, doch ook velerlei andere onderwerpen komen ter sprake: de zin van het leven, mystiek, esthetiek, ethiek, waarneming, kenleer, filosofie. Tevens zullen we aandacht schenken aan het debat dat aan het einde van de 20ste eeuw is losgebarsten over de vraag of (de befaamde ladder uit) *Tractatus* `resoluut' dient te worden geïnterpreteerd of niet.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Studiebelasting

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide van Tractatus.

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen

E-mailadres
Telefoon
+31104088687
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Esther van den Heuvel, Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Voertaal
Nederlands