Maatschappelijke uitdagingen vragen om een transitie perspectief
Leer structurele transformatieprocessen begeleiden voor een duurzame toekomst

Cursus Transitiemanagement

Current facets (Pre-Master)

Datum(s)
 • woensdag 6 maart 2019
 • woensdag 20 maart 2019
 • woensdag 3 april 2019
 • woensdag 17 april 2019
 • woensdag 24 april 2019
 • woensdag 15 mei 2019
 • woensdag 29 mei 2019
 • woensdag 19 juni 2019
Kosten

€ 5.195,- (voorjaar 2019)

Inhoud van de opleiding

Erasmus Academie organiseert de opleiding Transitiemanagement in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for Transition) dat is opgericht door Jan Rotmans, grondlegger van het transitiedenken. In deze cursus worden bruggen geslagen tussen de complexe wereld van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid, en de concrete, dagelijkse praktijk van organisaties. Middels actuele voorbeelden wordt ingegaan op alle aspecten die van belang zijn bij het toepassen van transitiemanagement. De praktijkvoorbeelden gaan over allerlei sectoren – energie, ruimtelijke ordening, gezondheidszorg, waterbeheer – en over verschillende gebieden en steden in Nederland. Tijdens de cursus is er ruimschoots aandacht voor het inbrengen van eigen ervaringen en het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Resultaten

Na het volgen van de opleiding:

 • Maakt u zich het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen
 • Realiseert u verdiepende kennis door interactieve colleges, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en reflectie op onderzochte casestudies uit binnen- en buitenland.
 • Verbreedt u uw kennis doordat u leert van geslaagde praktijkvoorbeelden en hoort u hoe transities  ook op andere plekken en in andere domeinen worden aangepakt.
 • Past u alle opgedane inzichten toe op de eigen casus, context en organisatie – universitair docenten begeleiden u in deze vertaalslag naar uw eigen praktijk
 • Ontvangt u tijdens de intervisie sessies constructieve kritische feedback van docenten en deelnemers
 • Ontwikkelt u (door de koppeling van theorie aan verschillende actuele vraagstukken uit eigen praktijk) een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven

Datums

De opleiding Transitiemanagement vindt plaats op de volgende woensdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur:
• 6 (start) en 20 maart 2019
• 3, 17 en 24 april 2019
• 15 en 29 mei 2019
• 19 juni 2019 (slot)

Doelgroep

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het realiseren van veranderingen. 

Docenten

 • Prof.dr. Derk Loorbach, Professor socio-economic transitions and director at DRIFT, EUR.
 • Prof.dr.ir. Jan Rotmans: Professor in Sustainability Transitions at DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Erasmus Universiteit Rotterdam. Founder of DRIFT, EUR
 • Dr. Flor Avelino: Senior Researcher, Lecturer Sustainability Transitions and Director Transition Academy at DRIFT, EUR.
 • Dr. Julia Wittmayer, DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • ir. Pepik Henneman, Meneer de Leeuw
 • drs. Frank van Steenbergen DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • dr. Rob Raven, TU Eindhoven
 • ir. Jord Neuteboom, Viatore
 • drs. Roel van Raak, DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof.dr. John Grin, hoogleraar beleidswetenschap, Universiteit van Amsterdam
 • dr.ir. Suzanne van den Bosch, SUSi
 • Mr.drs. M. Minnesma MBA, Urgenda
 • Moraan Gilad, Community Cultivator for Conflict Transformation and Social Innovation
 • Marieke Parijs, Community Cultivator for Conflict Transformation and Social Innovation

Studiebelasting

De ervaring leert dat de studielast voor deze masterclass sterk persoonsgebonden is. Houd u rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per cursusdag. Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van literatuur en het werken aan de eindpresentatie, ofwel de persoonlijke transitiecasus.

Testimonials

Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.
(Herman –Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor te Bilthoven).

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen

Incompany/maatwerk

Volgt u deze opleiding liever bij u op kantoor of heeft u specifieke wensen met betrekking tot deze opleiding? Overweeg dan een incompany/maatwerk opleiding. Neemt u hiervoor contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.
tel: 31 (0) 10-4081819
e-mail: markus@erasmusacademie.nl

Marielle Elenbaas - Adviseur opleidingen Erasmus Academie

Houd mij op de hoogte

Ik wil ook graag een adviesgesprek

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Datum(s)
 • woensdag 6 maart 2019
 • woensdag 20 maart 2019
 • woensdag 3 april 2019
 • woensdag 17 april 2019
 • woensdag 24 april 2019
 • woensdag 15 mei 2019
 • woensdag 29 mei 2019
 • woensdag 19 juni 2019
Kosten

€ 5.195,- (voorjaar 2019)

Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Algemene sociale wetenschappen
Voertaal
Nederlands

Aanmelden

Datums

Woensdag 6 maart 2019, woensdag 20 maart 2019, woensdag 3 april 2019, woensdag 17 april 2019, woensdag 24 april 2019, woensdag 15 mei 2019, woensdag 29 mei 2019, woensdag 19 juni 2019

Prijs€ 5.195,- (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
LocatieErasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)
Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
AantalMaximaal 25 deelnemers 

 

 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.