Verzamelingenleer en Taalfilosofie

Datum(s)

Start in de week van 25 april 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud 

De cursus omvat twee luiken die op elkaar afgestemd worden: een verzamelingstheoretisch luik (25%) en een taalfilosofisch luik (75%). In het verzamelingstheoretische luik van de cursus staan de verzamelingsleer in het algemeen en het oneindigheidsbegrip in het bijzonder centraal. In de verzamelingenleer toont de paradox van Russell aan dat het begrip verzameling moeilijk is te definiëren, reden waarom we axiomatisch vastleggen welke dingen we in ieder geval wel als verzameling erkennen. Oneindige verzamelingen hebben allerlei eigenschappen die afwijken van die van eindige verzamelingen. Dit opent de weg hoe te denken over `het oneindige’, een begrip dat in de geschiedenis van de filosofie voortdurend opduikt.

In het taalfilosofische luik ruiken we aan de taalfilosofie, op basis van belangrijke oorspronkelijke artikelen, van o.a. Frege, Russell, Strawson, Austin, Lewis en Kripke. Het onderscheid tussen betekenis en referentie, en tussen extensionaliteit en intensionaliteit, komen aan bod, alsook visies op taal, betekenis, het volgen van regels, en het verrichten van taalhandelingen.

Voorkennis

Voorkennis van Logica vakken vereist: Men dient eerst de vakken Inleiding Logica (Ba1) en Metafysica en Predicatenlogica (Ba2) afgerond te hebben. 

Periode

Bachelor 2, blok 4A: 25 april t/m 27 mei 2022

Rooster en literatuur

Vanaf november 2021 kun je hier het volledige rooster inzien via de course guide. 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31 (0) 10 4082555

Datum(s)

Start in de week van 25 april 2022

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
maandag 25 apr 2022
Begindatum
Startdatum wordt later bekendgemaakt
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen