Verzamelingenleer en Taalfilosofie

Inleiding

De cursus Verzamelingenleer en Taalfilosofie combineert een logische luik, gericht op de verzamelingenleer en het oneindigheidsbegrip.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Startdatum
maandag 24 apr 2023
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Startdatums

Start in de week van 24 april 2023

  • maandag 24 apr 2023

Inhoud 

De cursus omvat twee luiken die op elkaar afgestemd worden: een verzamelingstheoretisch luik (25%) en een taalfilosofisch luik (75%). In het verzamelingstheoretische luik van de cursus staan de verzamelingsleer in het algemeen en het oneindigheidsbegrip in het bijzonder centraal. In de verzamelingenleer toont de paradox van Russell aan dat het begrip verzameling moeilijk is te definiëren, reden waarom we axiomatisch vastleggen welke dingen we in ieder geval wel als verzameling erkennen. Oneindige verzamelingen hebben allerlei eigenschappen die afwijken van die van eindige verzamelingen. Dit opent de weg hoe te denken over `het oneindige’, een begrip dat in de geschiedenis van de filosofie voortdurend opduikt.

In het taalfilosofische luik ruiken we aan de taalfilosofie, op basis van belangrijke oorspronkelijke artikelen, van o.a. Frege, Russell, Strawson, Austin, Lewis en Kripke. Het onderscheid tussen betekenis en referentie, en tussen extensionaliteit en intensionaliteit, komen aan bod, alsook visies op taal, betekenis, het volgen van regels, en het verrichten van taalhandelingen.

Voorkennis

Voorkennis van Logica vakken vereist: Men dient eerst de vakken Inleiding Logica (Ba1) en Metafysica en Predicatenlogica (Ba2) afgerond te hebben. 

Periode

Bachelor 2, blok 4A: 24 april t/m 28 mei 2023

Rooster en literatuur

Voor praktische informatie kun je hier de course guide raadplegen. De roosters worden eind juli gepubliceerd.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen & hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
maandag 24 apr 2023
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to attend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen