Geheimhouding en vertrouwelijke informatie
Hoe ga je als professional om met geheimen op de werkvloer?

Cursus Werken met geheimhouding en vertrouwen

Datum(s)

Dinsdag 25 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Veel professionals hebben in hun functie te maken met geheimen en een geheimhoudingsplicht. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, HR-medewerkers, journalisten, vertrouwenspersonen en zorgprofessionals. In deze workshop bespreken we het effect van geheimen op professionals, de dilemma's die ze opleveren en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Iedereen heeft geheimen: meestal kleinere geheimen, maar soms ook grote belastende geheimen. We discussiëren over de psychologische en ethische aspecten van geheimen, het (on)recht van klokkenluiders, en de reikwijdte van de zwijgplicht. U krijgt een beter beeld van de psychische, emotionele en strategische baten en de kosten die samenhangen met het hebben van geheimen. Zo beschermen geheimen weliswaar tegen ongewenste zaken als stigmatisatie, gezichtsverlies of zaken als juridische vervolging, maar ze kosten tegelijkertijd veel tijd en energie en ze hebben duidelijke psychologische gevolgen voor de geheimhouder. Na deze dag hebben geheimen voor u geen geheimen meer!

Wat leert u tijdens deze workshop?

De Summer Lab workshops bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. U gaat ook zelf aan de slag met praktijkvoorbeelden gerelateerd aan het thema van de workshop. 

Na het volgen van deze workshop:

  • Weet u wat geheimen zijn en hoe geheimen verschillen van privacy, zwijgen, misleiden en liegen
  • Bent u op de hoogte van de psychologische mechanismen die worden gebruikt om iets geheim te houden
  • Heeft u een beter beeld van de psychische, emotionele en strategische baten maar ook kosten die samenhangen met het hebben van geheimen
  • Kent u de elementen van een vertrouwensrelatie die open communicatie faciliteren

 

Ontdek de strategische meerwaarde van geheimen

Docent Andreas Wismeijer over geheimen in organsiaties

Voor wie?

De cursus is gericht voor professionals die in hun werk te maken krijgen met (geheime) informatie die niet gedeeld mag worden en de geheimhoudingsplicht. Denk bijvoorbeeld aan

  • Advocaten en notarissen
  • HR-medewerkers
  • Vertrouwenspersonen
  • Zorgprofessionals 
  • Journalisten

En verder voor iedereen met interesse in de dynamiek van geheimen en vertrouwelijkheid binnen organisaties.

locatie

De workshop vindt plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De Erasmus Universiteit is goed bereikbaar via het OV.

dr. Andreas Wismeijer

Docent

Andreas Wismeijer (1975) is psycholoog en verbonden aan Tilburg University. Dr. Wismeijer is in 2008 gepromoveerd op de psychologische mechanismen van geheimhouding en heeft vele internationale wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan. Ook heeft hij een populair-wetenschapplijk boek over geheimen, “Het geheimen protocol” uitgegeven en is veelgevraagd spreker over geheimen in de media.

Complete aanbod Summer Lab

Bekijk nu het volledige aanbod aan workshops, colleges en kinderacademie

Totaalaanbod Summer Lab

Contact

E-mail: info@erasmusacademie.nl
Tel: 010 408 18 39

Datum(s)

Dinsdag 25 juni 2019 van 09.30 - 16.30 uur

Kosten

€295,- (incl. koffie, thee en lunch. Vrijgesteld van BTW)

Startdatum
Inschrijfdeadline

Maximaal aantal deelnemers: 22

Tijdsduur
1 dag
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Recht | Psychologie
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Vult u de velden met een * zeker in, deze zijn verplicht.

Uw gegevens

Gewenste aanhef

Inschrijving Summer Lab

Ik schrijf mij in voor één of meer van de onderstaande programma's (u kunt meerdere mogelijkheden aanvinken). 

Aanbod Summer Lab

Factuur

Wordt de factuur door een andere partij (dan uzelf of uw partner) betaald? Vink dan dit vakje aan.

Heeft u nog opmerkingen? Plaats deze dan in het tekstveld hierboven.

Voorwaarden en ondertekening


Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en schrijf mij in voor een workshop / meerdere workshops van het Summer Lab. Kosten €295,- per workshop. Bij de kosten zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

* De inschrijf- en betalingsvoorwaarden van Erasmus Academie vindt u op de website (opent u deze link a.u.b. in een nieuw venster).


Nieuwsbrief Erasmus Academie


Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.