Wnra voor de HR professional
In twee dagen de handvatten krijgen om aan de slag te gaan met het arbeidsrecht per 1 januari 2020

Cursus Wnra voor de HR professional

Datum(s)

Tweedaagse masterclass: maandag 7 en 14 oktober 2019

Kosten

€ 1.795,- (vrijgesteld van BTW)

Vanaf 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit zorgt ervoor dat voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht zal gelden. Ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven. Bent u als (senior) HR adviseur of HR business partner werkzaam in de publieke sector en wilt u voorbereid zijn op deze veranderingen? Dan is de tweedaagse masterclass Wnra voor de HR professional iets voor u. Ontdek welke onderdelen uit het civiele arbeidsrecht relevant zijn voor uw werk.

Met de inwerkingtreding van de Wnra zal een aantal zaken veranderen:

 • De eenzijdige aanstelling zal plaats maken voor een tweezijdige arbeidsovereenkomst
 • Het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao zullen gaan gelden
 • Rechtspositieregelingen worden vervangen door Cao’s
 • Privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden
 • De Wnra vervangt de huidige ambtenarenwet door een nieuwe ambtenarenwet (Ambtenarenwet 2017)

    Studeren wanneer het uitkomt

    Thuis kennis opdoen met video's en kennisquizzen. Naast de bijeenkomsten maakt de masterclass gebruik van een digitale leeromgeving. 

    Programma

    De masterclass heeft een praktische insteek en behandelt de volgende vier fases in de HR-cyclus:

    1. Het aangaan van de arbeidsovereenkomst
    2. Wat gebeurt er tijdens de arbeidsovereenkomst?
    3. Het einde van de arbeidsovereenkomst
    4. Procederen na(ar aanleiding van) de arbeidsovereenkomst

    Deze onderwerpen zijn volledig toegespitst op de veranderingen als gevolg van de Wnra. Tijdens de masterclass komen vragen aanbod als: Welke type contractvormen zijn er? Wanneer ontstaat een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende type overeenkomsten? Mag van de werknemer worden verlangd dat hij op een andere afdeling gaat werken (tegen andere arbeidsvoorwaarden)?

    • Logo Stichting KNRA

     Stichting Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

     Het programma en de inhoud is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (KNRA).

    Resultaten

    Na het volgen van de masterclass Wnra voor de HR professional:

    • Heeft u toereikende kennis van het civiele arbeidsrecht voor uw HR-praktijk binnen de overheid
    • Weet u wat de nieuwe rechtspositie van ambtenaren inhoudt en voor de overheid betekent
    • Bent u beter in staat invulling te geven aan uw adviesfunctie
    • Kunt u alle relevante aspecten van de nieuwe regeling toepassen op uw HR-praktijk
    • Heeft u overzicht van de urgentie van de te veranderen werkprocessen

    Daarnaast draagt de masterclass nadrukkelijk bij aan een meer conflictoplossende gerichte werkhouding: hoe kunt arbeidsconflicten (zonder tussenkomst van een rechter) helpen voorkomen.

    Datums

    De tweedaagse masterclass vindt plaats op de volgende maandagen:

    • 7 oktober 2019
    • 14 oktober 2019

    Doelgroep

    De masterclass Wnra voor de HR professional is bedoeld voor iedereen die binnen de publieke sector te maken heeft met de uitvoering van Wnra en de overgang naar het nieuwe ambtenarenrecht. Denk hierbij aan (senior) HR-adviseurs, -managers en -partners binnen de publieke sector.

    De masterclass Wnra voor de HR professional is door zijn unieke opzet ook goed te volgen voor andere professionals die binnen de publieke sector en vanuit de vakbonden te maken hebben met de uitvoering van Wnra en de overgang naar het nieuwe Ambtenarenrecht bij de overheid. Denk hierbij onder meer aan beleidsadviseurs, junior en medior arbeidsjuristen, afdelingshoofden en andere overheidsmanagers, alsmede voor op de overheid gerichte vakbondsvertegenwoordigers. 

    Door de focus op het Arbeidsrecht is de opleiding daarnaast geschikt voor HR-adviseurs en arbeidsjuristen uit de marktsector. U heeft geen specifieke voorkennis van de overheid nodig. Bent u nu werkzaam binnen HR in het bedrijfsleven en wilt u weten wat het voor u betekent als u vanaf 1 januari 2020 overstapt naar de overheid? Schrijf u dan in voor deze masterclass. 

    Docenten

    De docenten zijn verbonden aan de Stichting KNRA. Het KNRA bestaat uit advocaten met een dagelijkse praktijk in het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Zij hebben allen jarenlange praktijkervaring met beide rechtsgebieden. Als geen ander zijn zij in staat de kansen en valkuilen van de overgang van de overheid naar het nieuwe ambtenarenrecht aan anderen over te brengen.  

    Foto Ed van Meer

    Kerndocenten

    mr. Ed van Meer

    Advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht en auteur van het boek Het Nieuwe Ambtenarenrecht. Mr. Ed van Meer kent zijn werkterrein vanuit verschillende invalshoeken (vakbonden, advocatuur, advies & consultancy en het openbaar bestuur). Daarnaast is hij verbonden geweest als docent Rechtspositie aan de Bestuursacademie Nederland.

    "Vanuit een heldere kijk op wat er morgen nodig is schreef ik mijn boek Het Nieuwe Ambtenarenrecht, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren dat voor overheid en ambtenaren de gevolgen schetst die voortvloeien uit deze wet."

    Foto Koen Weijling

    mr. Koen Weijling

    Advocaat ambtenaren en arbeidsrecht verbonden aan Stuiver & Weijling Advocaten. Naast de advies- en procespraktijk is mr. Koen Weijling bezig met het geven van onderwijs en het publiceren op het terrein van ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Dit doet hij ondere andere via de Bestuursacademie Nederland, Wolters Kluwer, SDU, RPMS en zijn eigen kantoor.

    "Mijn drijfveer is het zoeken naar oplossingen in plaats van denken in problemen. Ik draag oplossingen aan en realiseer deze, maak keuzes inzichtelijk en geef afspraken vorm. Inzet van juridische kennis en vaardigheden zie ik daarbij als middel, niet als doel op zich."

    Voorkennis

    U heeft geen specifieke voorkennis nodig. De masterclass Wnra voor de HR professional is geschikt voor iedereen met een universitaire of hbo-opleiding, of vergelijkbaar werk- en denkniveau.

    Studiebelasting

    Deze masterclass bestaat uit klassikale bijeenkomsten en een digitale leeromgeving. De verwachte studielast bedraagt inclusief de bijeenkomsten circa 20 uur. 

    Wilt u meer weten over de masterclass Wnra voor de HR professional?

    Download nu de brochure

    Contact

    Neem bij vragen contact op met Elma Kuipers - Schoonderwoerd, adviseur opleidingen

    Lees meer over de Wnra

    HR adviseurs: zijn jullie klaar voor de Wnra?

    Algemeen

    Op 1 januari treedt de Wnra in. Ontdek of u als HR professional hierop voorbereid bent.

    Datum(s)

    Tweedaagse masterclass: maandag 7 en 14 oktober 2019

    Kosten

    € 1.795,- (vrijgesteld van BTW)

    BTW
    Niet van toepassing
    Startdatum
    Tijdsduur
    2 dagen
    Aangeboden door
    Erasmus Academie
    Discipline
    Recht | Privaatrecht | Bedrijfskunde
    Type
    Cursus
    Voertaal
    Nederlands
    Locatie

    Novotel Brainpark (Rotterdam)

    Bekostiging
    Privaatonderwijs

    Aanmelden

    Datums

    Tweedaagse masterclass: maandag 7 en 14 oktober 2019

    Prijs€ 1.795 (incl. dagarrangement, btw niet van toepassing)
    LocatieNovotel Brainpark, Rotterdam
    Alumni10% korting voor alumni van Erasmus Academie | 5% korting voor alumni van de EUR en RSM
    CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname van Erasmus Academie
    AantalMaximaal 20 deelnemers