Blended leren als reactie van Erasmus Academie op de corona maatregelen
En antwoorden op de veelgestelde vragen rondom ons onderwijs en Covid-19

Veelgestelde vragen rond corona en onderwijs

Statement Covid-19 Erasmus Academie

Erasmus Academie volgt nauwgezet de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en houdt zich aan de actuele maatregelen die zijn afgekondigd.

Zolang is toegestaan bieden wij onze opleidingen voor professionals blended, in hybride vorm aan. Dat wil zeggen:

 • Fysieke onderwijs met inachtneming van de RIVM richtlijnen;
 • Voor wie niet aanwezig wil of kan zijn is er een live video stream;
 • De mogelijkheid om achteraf het college terug te zien;
 • Didactische ondersteuning door middel van een digitale leeromgeving
 • Indien noodzakelijk of wenselijk wordt direct overgestapt op online onderwijs.

Voor de leslocaties staat ook de veiligheid voorop:       

 • Aanwezigheid van desinfecterende middelen;
 • Leren gebeurt op 1,5 meter afstand;
 • Gezondheidsrisicocheck bij ontvangst;
 • Mondkapjes verplicht buiten het klaslokaal;
 • Ook buiten het leslokaal, tijdens de pauzes, 1,5 meter afstand.

Verder geldt voor onze verdiepende cursussen inmiddels:

 • Alle colleges zijn online;
 • Er wordt gebruikgemaakt van een digitale leeromgeving (DLO);
 • Colleges worden opgenomen en kunnen op een later tijdstip opnieuw worden bekeken.  

Op deze pagina proberen we verder de meest gestelde vragen te beantwoorden. Mocht je vraag er niet bij staan, aarzel niet om contact op te nemen.

Inhoud FAQ's:

 • Verdiepende cursussen (Hovo Rotterdam)
 • Opleidingen (executive onderwijs voor professionals)
 • Filosofie in modules
 • Docenten
 • Gebruik van ZOOM

FAQ's verdiepende cursussen (Hovo Rotterdam)

 • Ja, het is mogelijk om na afloop van je college alles nog even rustig te bekijken.

   

 • Voorlopig wordt het programma volledig digitaal en live via ZOOM aangeboden. Fysiek onderwijs op de Erasmus Universiteit is pas weer mogelijk, indien de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de Erasmus Universiteit dat toestaan. Hierover houden wij je op de hoogte via de website en de Nieuwsbrief. Je kunt je hier abonneren op onze nieuwsbrief. 

 • Er komt vanaf dit jaar geen papieren studiegids meer uit. Nog voor de uitbraak van het Corona-virus heeft Erasmus Academie | Hovo Rotterdam besloten om het cursusaanbod digitaal aan te bieden. Meer dan 99% van alle aanmeldingen komt online binnen, vrijwel iedere cursist is geabonneerd op onze nieuwsbrief en vrijwel alle cursisten maken actief gebruik van de digitale leeromgeving. 

  Hierom hebben wij besloten om af te zien van een papieren gids. Op deze manier kunnen wij de cursussen makkelijk aanvullen met nieuwe informatie, data corrigeren, en interessante artikelen toevoegen ter voorbereiding op een nieuwe cursus. Bovendien is dit een milieuvriendelijke manier van communiceren. Per jaar drukten wij circa 10.000 studiegidsen. Erasmus Academie streeft in samenwerking met de EUR naar papiervrij onderwijs.

  Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Je kunt dat hier eenvoudig regelen. 

FAQ's opleidingen (executive onderwijs voor professionals)

 • We streven ernaar om - met inachtneming van de covid-19 veiligheidsmaatregelen - opleidingen in alle gevallen door te laten gaan. Dat kan online of fysiek hybride met het gebruik van een live video feed om thuis het college te volgen. Wij informeren tijdig alle deelnemers van een opleidingen of een opleiding doorgaat en in welke vorm. 

 • We streven ernaar om binnen de geldende richtlijnen van het RIVM en beperkende maatregelen van de overheid onze opleidingen door te laten gaan. Dat kan online of fysiek in hybride vorm met een live video feed voor wie niet aanwezig kan of wil zijn. Mocht een opleiding alsnog niet doorgaan, dan hoor je dit zo spoedig mogelijk van ons. Je kunt dan 

 • Voor de duur van de maatregelen zullen we in overleg met de docenten het onderwijs aanpassen. De bijeenkomsten worden dan ofwel online gegeven ofwel fysiek hybride met een live video stream voor wie niet wil of kan komen. We houden je daarvan natuurlijk op de hoogte. Als er wordt verschoven naar andere datums ontvang je hierover meer informatie van jouw contactpersoon binnen Erasmus Academie.

 • Online onderwijs of fysiek hybride onderwijs wordt opgenomen en is dus later terug te kijken.

 • De kwaliteit van onze opleidingen wordt ook online gewaarborgd. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen het volgen van online onderwijs net zo prettig kan ervaren als eerder in fysieke vorm. Hierbij is een goede begeleiding van groot belang, zowel van Erasmus Academie als van de kerndocent kun je dit dan ook verwachten. Ook het contact met de andere deelnemers zal niet verloren gaan, bijvoorbeeld door middel van (online)discussies, virtuele breakout rooms, groepsopdrachten of peer-reviews die ook via ZOOM plaats kunnen vinden. Daarnaast streven we ernaar om voor alle opleidingen een digitale leeromgeving (DLO) op te zetten om het onderwijs te ondersteunen.

 • In het geval bijeenkomsten van incompany opleidingen niet door kunnen gaan, neemt de contactpersoon binnen Erasmus Academie contact op met de opdrachtgever. Er zal een nieuwe planning worden gemaakt, rekening houdend met de geldende richtlijnen.

 • We streven ernaar al ons onderwijs door te laten gaan. Mocht jouw opleiding toch worden geannuleerd, kun je ervoor kiezen deze door te schuiven naar een volgende editie, of je kunt aanspraak maken op volledige restitutie van het inschrijfgeld. 

 • Erasmus Academie gebruikt het programma ZOOM voor digitaal onderwijs. Zoom is gratis te downladen. Voor instructies en tutorials over het gebruik van Zoom verwijzen wij je graag door naar de website van zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us

FAQ's voor studenten filosofie in modules

 • De inschrijvingsprocedure blijft ongewijzigd. Je kunt de instructies volgen die je van Erasmus Academie ontvangt na afronding van jouw inschrijving.  

 • Dit blijft ongewijzigd.

 • Dit verschilt per cursus, maar de originele tijden worden zoveel mogelijk aangehouden. Als een docent afwijkt, zal hij/zij dit communiceren/overleggen met studenten via Canvas.

 • Dit verschilt per cursus. Tot en met december wordt er, naast het hoorcollege, wekelijks een responsiecollege en een online werkgroep voor de cursisten die niet naar de campus kunnen komen.

 • Tot en met december 2020 wordt het onderwijs online aangeboden. Medio november 2020 zal het rooster voor de komende blokken bekend worden gemaakt.

 • De informatie over tentamens en herkansingen zal per Canvas pagina beschikbaar worden gesteld. Als er algemene maatregelen zijn zoals het verplaatsen van tentamenweken dan worden cursisten via Osiris en Erasmus Academie geïnformeerd.

 • Als er iets extra’s nodig is, zal dit via Canvas gecommuniceerd worden. Geef aan als gekozen onderwijsvormen niet werken in jouw geval en neem dan contact op met de docent/tutor.

FAQ's voor docenten

 • Jouw factuur/formulier Overeenkomst van opdracht docenten Hovo Rotterdam wordt binnen enkele dagen naar onze financiële administratie gestuurd. De verwerking daarvan is afhankelijk van meerdere factoren: ben je al bekend als docent bij Hovo Rotterdam of heb je bij ons de eerste keer gedoceerd. Tijdens de crisis/vakantieperiode kan het uitbetalen van het honorarium helaas iets langer duren.

 • Dat is helaas niet mogelijk, wij mogen pas tot betaling van colleges overgaan nadat dit college is gegeven. Wij mogen geen kosten betalen voor onderwijs dat niet is gegeven. De reeds gegeven colleges kun je uiteraard wel declareren. 

 • Je kunt gebruik maken van onze handleidingen voor het opnemen en het online geven van colleges. Daarnaast kun je hulp inroepen van het Learning Innovatie Team. Voor zowel de handleidingen als ondersteuning neem je contact op met:

 • Erasmus Academie gebruikt het programma Zoom voor digitaal onderwijs. Zoom is gratis te downloaden. Voor instructies en tutorials over het gebruik van Zoom verwijzen wij je graag door naar de website van zoom: https://support.zoom.us/hc/en-us

  Heb je meer begeleiding nodig? Neem contact op met Ad Hofstede of Milou Terpstra. 

FAQ's over het gebruik van ZOOM

 • Erasmus Academie heeft verschillende videosystemen onderzocht. Daarbij is vooral gekeken naar de geschiktheid van het systeem voor onderwijsdoeleinden. Online onderwijs vraagt bijzondere functies,  zoals een chatfunctie om vragen te stellen, polls om kennis te toetsen en breakout rooms, om online in kleine groepjes uiteen te gaan om bijvoorbeeld een casus te bespreken. ZOOM is gekozen omdat het als enige al deze functie biedt. Daarnaast blijven we kijken naar andere, evenzeer geschikte systemen, die het online onderwijs verder ondersteunen. 

 • Er zijn veel berichten in de media over privacy issues en het gebruik van ZOOM. Erasmus Academie volgt die berichten op de voet en evalueert ook de veiligheidsrisico's. ZOOM lijkt in ieder geval alle discussie over veiligheid van het gebruik van de app serieus te nemen. 

  Ondertussen heeft Erasmus Academie ook maatregelen genomen om de privacy van elke deelnemer te waarborgen:

  • Elke ZOOM Meeting heeft een eigen ID nummer en paswoord. Dit ID nummer wordt alleen via mail gecommuniceerd met deelnemers aan de desbetreffende ZOOM Meeting.
  • Voor elke ZOOM meeting is een nieuw paswoord nodig. Dat paswoord zit encrypted in de link naar de ZOOM Meeting verwerkt, waardoor ze niet zomaar achterhaald kunnen worden door externen. 
  • De host van een ZOOM Meeting heeft de mogelijkheid om de meeting te sluiten zodra alle deelnemers zijn aangemeld. De host kan ook deelnemers verwijderen, dit om het zgn. Zoombombing te voorkomen.
  • De host heeft de mogelijkheid om de chat of het delen van het scherm te beperken.
  • De host heeft de mogelijkheid het downloaden van de chat of de meeting te beperken.
  • De host heeft de mogelijkheid om deelnemers die de ZOOM Meeting misbruiken of storen te melden bij ZOOM.
  • Afhankelijk van het soort bijeenkomst, komen deelnemers eerst in een 'wachtkamer' terecht, alvorens ze door de host of co-host worden toegelaten tot de ZOOM Meeting.
  • Data communicatie wordt gedaan via servers binnen Europa, zodat deze door Europese wetgeving worden beschermd.
  • Ook de EUR maakt gebruik van ZOOM.
 • Nee, dat is niet nodig. In de uitnodiging voor een digitaal college of webinar staat een link waarop je kunt klikken. Je kunt dat de bijeenkomst dan via je webbrowser volgen. Gebruik bij voorkeur Chrome of Firefox.

  Wil je een eigen ZOOM account, ga dan naar https://zoom.us om je account aan te maken.

  Wil je de ZOOM client (programma) ook op je computer gebruiken, ga dan naar https://zoom.us/support/download om het te downloaden.

  Handleidingen en tutorials voor het gebruik van ZOOM vind je hier.

  NB: Wil je privacy nog verder gewaarborgd hebben, zet je browser dan in de privé of incognito modus en plak de link van de ZOOM Meeting dan in het adresveld.

 • Wij hebben die berichten natuurlijk ook vernomen.  Sommige zaken zijn moeilijk ZOOM te verwijten. Bijv. een ongenode gast die in een voor iedereen toegankelijke ZOOM bijeenkomst onwenselijke inhoud deelt. Dat is ook bijna onvermijdelijk als miljoenen mensen tegelijk nog moeten leren hoe om te gaan met nieuwe technologie en er kennelijk ook veel mensen zijn die zo verveeld zijn dat ze digitaal gaan belletjelellen.

  Tegelijkertijd was er ook een aantal zorgelijke technische tekortkomingen aan het licht gekomen de afgelopen dagen. Veel van die issues zijn inmiddels door ZOOM opgepakt en verholpen. Wie nu versie 5 van de ZOOM app gebruikt, is verzekerd van end-to-end encryptie volgens AES 256-bit GCM encryptie. Daarnaast gebruiken we standaard een wachtwoord  en encrypted links voor elke meeting, we maken gebruik van waiting rooms en kunnen makkelijk beheren wie wel en niet een scherm kan delen, gebruik kan maken van chat etc. 

  Kortom, als Erasmus Academie zijn we blij met hoe ZOOM de uitdagingen heeft opgepakt om het medium veiliger te maken. We hebben de meeste veiligheidsinstellingen ook ingebouwd in ons systeem om ZOOM veilig te kunnen gebruiken. Binnenkort moet iedereen bovendien de laatste versie van ZOOM op de computer hebben om überhaupt ZOOM te kunnen gebruiken. En we blijven alle ontwikkelingen natuurlijk op de voet volgen. 

  Daarom Hebben we besloten voorlopig ZOOM te blijven gebruiken. Als je je nog zorgen maakt om mee te doen, en ZOOM als bedrijf niet zo vertrouwt, kun je ook met bijv. Chrome meedoen met een ‘incognito’ window. Je hoeft dan geen persoonlijke gegevens achter te laten en je kan via ‘cookies’ ook niet ongemerkt data van andere sites die je hebt bezocht delen, alleen een voornaam is voldoende (en je deelt uiteraard met ZOOM wat je in de sessie zegt of chat en je beeld als je dat aanzet). Het is alleen iets lastiger om bijv. van de ene sessie naar de andere te gaan. Maar je hoeft dan niet op ZOOM te vertrouwen, alleen op dat Google een veilige browser heeft gemaakt.