Inclusief, Divers & Betrokken
Juist in deze tijd is het belangrijk om onderwijs voor iedereen te steunen

Erasmus Academie Fonds - Samen staan we Sterk

Het Erasmus Academie Fonds is speciaal in het leven geroepen om de doelstellingen van Erasmus Academie te ondersteunen via een schenking.

Juist in deze tijd speelt onderwijs een belangrijke, verbindende rol. Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. Onderwijs is er ook om te activeren en uit te dagen. Onderwijs inspireert en innoveert. Onderwijs leert mensen kritisch nadenken. Jong en oud!

Erasmus Academie voor een Leven Lang Leren neemt haar verantwoordelijkheid serieus. Zij wil een positieve maatschappelijke impact creëren door onderwijs dat een brug is tussen wetenschap (universiteit), werkpraktijk (markt) en samenleving (sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen). Dat kan Erasmus Academie niet alleen. Met uw steun maakt u divers, inclusief en betrokken onderwijs mogelijk en kan Erasmus Academie investeren in talent.

Doelen

De belangrijkste doelen * van het Erasmus Academie Fonds zijn:

  1. Het rechtstreeks via het Fonds verstrekken van beurzen c.q. financieren van cursisten in de meest ruime zin van het woord aan individueel talent dat zich aan Erasmus Academie wenst te ontplooien en daartoe niet op eigener gelegenheid in staat is.
  2. Ondersteuning van initiatieven/projecten/activiteiten waarvan de adviescommissie van het Fonds acht dat deze activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van Erasmus Academie. 
  3. Vorenstaande in de breedste zin van het woord.  

Inclusief, divers & betrokken

Het Erasmus Academie Fonds draagt op die manier niet alleen bij aan een veelzijdig, vernieuwend en academisch onderwijsaanbod, gericht op professionele- en persoonlijke ontwikkeling (kennis, inzichten, vaardigheden). Het maakt ook de deelname mogelijk van particulieren, kleine MKB-bedrijven en zelfstandigen aan ons onderwijs, die het cursusgeld niet kunnen betalen. 

ANBI-status

Het Erasmus Academie Fonds is ondergebracht bij het Erasmus Trustfonds. Als onderdeel van het Erasmus Trustfonds heeft ook het Erasmus Academie Fonds de ANBI-status.

Schenken

Door het Erasmus Academie Fonds te steunen met kleine en grote bedragen, ondersteunt u de doelstellingen van Erasmus Academie en het leven lang leren.

Eenmalige schenking van €15

Scan de QR-code hiernaast met de camera van uw mobiele telefoon en maak automatisch eenmalig €15,- over naar Erasmus Academie Fonds. Of gebruik deze link om uw bijdrage over te maken. Kies na het scannen uw bank om automatisch naar de app of de webpagina te gaan van uw bank om de betaling af te ronden.

Periodieke schenking

Of een eenmalige gift fiscaal aftrekbaar is, is afhankelijk van de hoogte van uw gift. Daarom kiezen veel mensen voor een periodieke schenking. Dat is een jaarlijkse gift met een looptijd van tenminste 5 jaar. Deze giften zijn altijd fiscaal aftrekbaar.

Voor uw periodieke schenking kunt gebruik maken van het schenkingsformulier 'Periodieke gift' (pdf). In de schenkingsovereenkomst is het transactienummer toegevoegd (OPP-100,517). Hierdoor worden bedragen automatisch geboekt op het Erasmus Academie Fonds.

Nalaten

U kunt Erasmus Academie via het Erasmus Academie Fonds steunen door ons op te nemen in uw testament. Een notaris kan dat voor u vastleggen. Indien u daar prijs op stelt kunt aangeven aan welk onderwerp dat binnen onze doelstellingen valt uw nalatenschap bestemd dient te worden.

U kunt uw steun vormgeven in de vorm van een legaat of erfstelling. Met de eerste legt u testamentair vast dat u aan het Erasmus Academie Fonds een bepaald vastgesteld gedeelte van uw erfenis nalaat. Bij een erfstelling wordt het Erasmus Academie Fonds benoemd tot erfgenaam. Het is goed om te weten dat schenkingen aan ons fonds zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u advies hierover of met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Zakelijk schenken

Het is mogelijk om te schenken vanuit een BV. Giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst, tot een bedrag van 100.000 euro, zijn voor de VPB aftrekbaar. Hierdoor mag niet een negatief bedrijfsresultaat ontstaan. Voor giften vanuit een eenmanszaak, CV of VOF gelden de regels voor particuliere giften.

Schenkingsformulier periodieke schenking Erasmus Academie Fonds

* Het Erasmus Academie Fonds is nog in opbouw, op dit moment is het nog niet mogelijk om een beurs of subsidie aan te vragen.