Belangrijke informatie voor docenten

Hieronder vind je de belangrijkste punten uit de werkwijze(r) die Erasmus Academie hanteert voor docenten van cursussen. Voor meer informatie kan je onderaan deze pagina de volledige Werkwijzer docenten Erasmus Academie downloaden. Hier staat ook een voorbeeld van het afsprakenformulier van Erasmus Academie ter inzage, dat gebruikt wordt voor de onderwijsvergoeding. De algemene voorwaarden van de Erasmus Academie zijn van toepassing op het volledige onderwijsaanbod.

Kwaliteit

De programmamanager stelt het cursusprogramma samen en bepaalt of een cursus opgenomen wordt in het programma. Uitgangspunten daarbij zijn dat de cursus past binnen de beleids- en onderwijsvisie van Erasmus Academie en voldoende academische inhoud heeft. Verder van belang zijn:

  • Heeft de docent voldoende inhoudelijke expertise over het desbetreffende onderwerp?
  • Is er een duidelijke omschrijving voorhanden van de cursus, inclusief aanleiding, relevantie en uitgewerkte leerdoelen?
  • Is de lesbekwaamheid van de docent voldoende en kan deze (activerende) leervormen inzetten die aansluiten bij de leerdoelen?
  • Verwijst de docent naar actuele (wetenschappelijke) literatuur?
  • Verwacht Erasmus Academie voldoende deelnemers te kunnen werven voor dit programma?

Bewust gebruik rechtenvrije bronnen

Het is belangrijk te werken met rechtenvrij cursusmateriaal. Dit houdt in dat je gebruik maakt van rechtenvrije afbeeldingen, video's en op een juiste manier verwijst naar (wetenschappelijke) artikelen of boeken. Zorg dat je de bronnen van gebruikte materialen op een bronnenlijst vermeldt. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de overeenkomst die je hebt met Erasmus Academie. Door te werken met rechtenvrij cursusmateriaal kunnen wij de prijzen voor cursisten laag houden. 

Marketing

Erasmus Academie zet een marketingcampagne op om voldoende deelnemers te werven en is vrij om deze campagne naar eigen inzicht in te richten. Erasmus Academie behoudt zich het recht voor de door de docent aangeleverde teksten aan te passen en nieuwe teksten te schrijven voor de marketing. Waar mogelijk wordt de docent betrokken bij de marketing.

Annulering

Of een cursus doorgaat of niet, is afhankelijk van het aantal deelnemers. Per cursus is deze ondergrens verschillend en onder meer afhankelijk van de cursusprijs en het programma. Je kan altijd contact opnemen met de programmamanager of de coördinatoren van Erasmus Academie wat de actuele stand van zaken van jouw cursus is en wat de ondergrens is.

Uiterlijk 14 dagen voor de startdatum laat de programmamanager weten of er genoeg aanmeldingen zijn om het programma door te laten gaan. Bij annulering van de opdracht tot 14 dagen voor aanvang van het programma, is Erasmus Academie geen onderwijsvergoeding schuldig.

Vergoeding

De onderwijsvergoeding en reiskostenvergoeding worden door de programmamanager in overleg met de docent vastgesteld. De coördinator stelt een digitaal afsprakenformulier op (zie voorbeeld onderaan). Docenten kunnen via dit formulier uit drie betalingsopties kiezen:

- Betaling aan ZZP of onderneming
- Betaling aan natuurlijke personen
- Betaling aan erkend goed doel

Als de docent verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt de betaling aan de desbetreffende faculteit voldaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen