Onze partners

Met wie werken wij samen en maken ons onderwijs mogelijk?

Het cursussenprogramma van Erasmus Academie wordt ondersteund door een aantal organisaties. Hier lees je welke organisaties dat zijn, wat zij doen en uit welke leden zij bestaan.

Ronald van den Heerik

HOVO Nederland

De Vereniging HOVO Nederland is de overkoepelende organisatie waarin de verschillende HOVO-instellingen zich hebben verenigd. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de participatie van personen van vijftig jaar en ouder aan het HOVO-onderwijs in het algemeen en het behartigen van de belangen van de instellingen die HOVO-onderwijs verzorgen in Nederland. 

Neem een kijkje op de website van HOVO Nederland

Stichting Vrienden Hovo Rotterdam

Stichting Vrienden Hovo Rotterdam is een stichting met als doel de belangenbehartiging van onze cursisten. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van het algemeen belang van de cursisten, het geven van advies aan de organisatie van het cursusprogramma, met name inzake de programmering, de inhoud, de kwaliteit en de financiële voorwaarden van het studieaanbod.

Jaarlijks organiseert de Stichting een Vriendenbijeenkomst, waar de opvattingen van cursisten over het geboden programma worden genoteerd. De uitkomsten daarvan worden doorgegeven aan de directie van Erasmus Academie. Ook faciliteert de Stichting reductie aan cursisten die moeite hebben met het opbrengen van het volledige cursusbedrag.

Je ondersteunt de werkzaamheden van de Vrienden Hovo Rotterdam door donateur te worden met een bijdrage vanaf € 12,- per jaar. In september, aan het begin van het studiejaar, word je gevraagd de donatie over te maken aan de Stichting.

Heb je vragen of wil je donateur worden? Neem dan contact op met de ledenadministratie via vriendenhovorotterdam@gmail.com.

Ronald van den Heerik

Commissie Hovo

De Commissie Hovo bestaat uit vertegenwoordigers van de faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een vertegenwoordiger van de deelnemers en een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam.

Deze door het College van Bestuur benoemde commissie ondersteunt de programmamanager cursussen voor wat betreft de samenstelling van het cursussenprogramma en houdt toezicht op de kwaliteit van het programma. De huidige voorzitter is prof.dr. Wiep van Bunge (foto). Hieronder vind je de huidige samenstelling van de commissie.

Leden van de Comissie Hovo

Leden van de commissie:

•             Prof.dr. W. van Bunge (Erasmus School of Philosophy, Hovo Rotterdam, voorzitter)

•             De heer L.W.J. van Atten (Lid op voordracht van de Gemeente Rotterdam)

•             Prof.dr. A.M. Bevers (Eramus School of History, Culture and Communication)

•             De heer Ph. van der Veen (Vrienden Hovo Rotterdam, Hovo Nederland)

•             Dr. Ph. van Engeldorp Gastelaars (Rotterdam School of Management)

•             Prof.dr. H.B. Entzinger (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

•             Prof.dr. B. van der Knaap (Erasmus School of Economics)

•             Prof.dr. R. de Lange (Erasmus School of Law)

•             Prof.dr. A.J. van der Lelij (Erasmus MC)

•             Mw. drs. H. Machielsen (Erasmus School of Health Policy & Management)

•             Dr. H.A. Krop (Erasmus School of Philosophy)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen