"Inhoudelijk goede docenten"
90% van onze deelnemers is tevreden tot zeer tevreden over hun opleiding

Dit zeggen onze deelnemers over onze opleidingen

Current facets (Pre-Master)

Erasmus Academie is sinds 2011 Cedeo-gecertificeerd voor haar open opleidingen. Cedeo is een onafhankelijk instituut dat onderzoekt hoe opleidingsinstanties gewaardeerd worden door klanten. De Cedeo-erkenning geeft aan dat tenminste 90% van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de open opleidingen en trainingen van Erasmus Academie en dat maar liefst 100% tevreden tot zeer tevreden is over de organisatie van de open opleidingen.

Het opleidingsprogramma

Referenten die aan het onderzoek hebben meegedaan, geven vrijwel zonder uitzondering aan dat zij tevreden of zeer tevreden zijn over de verstrekte informatie vooraf, de inhoud van het opleidingsprogramma en de uitvoering ervan. Uit het jongste Cedeo-onderzoeksrapport:

“Ik zocht op internet naar een opleiding van Erasmus Academie, omdat ik daar al veel positieve verhalen over had gehoord. Ik schreef me een week van tevoren in en dat verliep heel vlot.”

“Ik werd door een collega op dit traject gewezen. Deze collega had dit traject eerder gevolgd en hier zelf veel baat bij gehad. Ik heb contact opgenomen met de programmamanager en voor ik het wist zat ik bij een intakegesprek en werd ik toegelaten.”

“Alle onderdelen van de training waren vooraf helder omschreven en ook de leerdoelen waren vooraf bekend. Ik vond dat heel prettig, want daardoor wist ik dat de training een brede oriëntatie had.”

 De docenten

Uit het rapport blijkt dat men zonder uitzondering tevreden of zeer tevreden is over de docenten van Erasmus Academie. Voor menigeen zijn de docenten van Erasmus Academie de reden om een opleiding te volgen.

Uit het rapport:

“De vaste docent was voor mij de reden om de training te volgen en de gastdocenten waren heel inspirerend. De vaste docent kon vervolgens heel inzichtelijk bruggen slaan tussen praktijk en theorie.”

“De docent betrekt de deelnemers en onderzoekt ook echt welke voorkennis er aanwezig is in de groep. Daar speelt hij dan op in."

“De docenten zijn inhoudelijk sterk en zijn in ieder geval voor een deel van hun tijd ook werkzaam in de praktijk. Daardoor zijn hun ervaringen zeer gevarieerd en kunnen zij dezelfde stof vanuit verschillende perspectieven benaderen.”

 De uitvoering en organisatie

Ook over de uitvoering van de opleidingen zijn de referenten goed te spreken. Men is tevreden tot zeer tevreden over zaken als organisatorische en administratieve handelen van Erasmus Academie, de bereikbaarheid, het doen toekomen van informatie en het nakomen van afspraken:

“De dame die de facilitaire zaken verzorgt, ontvangt de deelnemers op een prettige wijze. Zij zorgt er ook voor dat de handtekeningen worden gezet en dat het tijdschema wordt gevolgd.”

De algemene tevredenheid

Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden met de opleiding en samenwerking met Erasmus Academie als geheel. De referenten noemen onder meer:

“In de drie dagen van de training heb ik echt nieuwe impulsen gekregen. Het was zeer inspirerend.”

“De docent was zeer toegankelijk. Daardoor was er veel ruimte voor vragen en het was geen moment saai. Dat is een hele prestatie na een dag hard werken.”

“Achteraf gezien had ik zonder het traject Hora Est mijn promotieonderzoek niet af kunnen ronden.”

“De diversiteit onder deelnemers en docenten was heel prettig. De docenten gaven vanuit hun eigen praktijkvisie inzicht in de werksituatie van de deelnemer. Na zo’n dag was ik moe, maar ik heb er veel van geleerd.”

Bekijk hier het volledige en meest recente Cedeo-rapport