Actueel

Maatwerkcursus actualiteiten huurrecht

Met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt op 1 juli j.l. is het huurrecht van woonruimte op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. In een op maat gemaakte cursus wordt u in drie uur bijgepraat op de meest relevante wijzigingen. Tijdens de cursus komen oa. de volgende punten naar voren:

 • Het afsluiten van zg. kortdurende overereenkomsten en de daaraan verbonden belangrijke voorwaarden;
 • de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur ex art. 7:232 BW wordt materieel verder beperkt;
 • de opzegging op grond van dringend eigen gebruik ex art. 7:274 BW wordt vereenvoudigd voor doelgroepen als jongeren, promovendi, gehandicapten en grote gezinnen;
 • de diplomatenclausule van art. 7:274 BW wordt uitgebreid;
 • de Leegstandwet wordt van toepassing op te koop staande huurwoningen;
 • het huurprijzenrecht wordt op onderdelen per 1 juli 2016 en 1 januari 2017 aangepast, waaronder de   invoering van de huursombenadering.

Procesrecht na KEI

Met de medio juli 2016 door de senaat aangenomen wet wordt digitaal procederen voor burgens mogelijk en voor professionele partijen verplicht. De wetsvoorstellen vormen de basis van het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) dat een beter toegankelijke rechtspraak tot doel heeft.

Dit betekent voor advocaten, juristen en rechters een ingrijpende verandering van het procesrecht. In een maatwerkcursus van 3 uur komen de belangrijkste wijzigingen in het procesrecht aan bod: 

 • De indeling van de wetgeving met (dubbel gefaseerde) inwerkingtreding en overgangsrecht;
 • de (gedeeltelijke) harmonisatie van de huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedure met een digitaal dossier en digitale procesinleiding;
 • voor wie is digitaal procederen (niet) verplicht? 
 • wat zijn de eisen aan de procesinleiding en hoe bereikt het oproepingsbericht de verweerder? 
 • zijn er nog uitstellen mogelijk voor bijv. het verweerschrift? 
 • wat gebeurt er allemaal op de mondelinge behandeling?
 • mogen er nog aanvullende processtukken worden ingediend? Wordt de uitspraak eerder gedaan? 
 • tot slot worden de wijzigingen bij de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep kort toegelicht.

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *