Gezonde zorg

De gezondheidszorg in Nederland kent een periode van ongekende dynamiek. Met een groot geloof in financiële prikkels en regels worden tal van ingrijpende veranderingen in gang gezet. Het managen van een zorgorganisatie  vraagt daardoor steeds meer om een fundamenteel begrip van tal van relevante zaken, zoals: vraagstukken die samenhangen met de kwaliteit en effectiviteit van zorg voor verschillende (kwetsbare) groepen. het gebruik van e-health en andere medische innovaties, hoe om te gaan met marktwerking in de zorg, ondernemerschap, datamanagement en privacy, ketenzorg, kwaliteitszorg, financieel management, maar ook health economics.

Doel is om op korte maar ook op lange termijn betaalbare én duurzame zorg te kunnen blijven leveren. En zo werkt de dynamiek door naar divisies, resultaat verantwoordelijke eenheden, afdelingen, en individuen; artsen, verpleegkundigen, therapeuten, managers. Externe prikkels voor mensen die intrinsiek gemotiveerd voor patiënten zorgen, maar zich zo geconfronteerd zien met de financiële dynamiek waarvan niet duidelijk is wat die voor henzelf, hun werk en hun patiënten betekent.

Erasmus Academie werkt met betrekking tot het thema Gezonde zorg nauw samen met experts van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een opleiding die valt onder dit thema is oa: Health care finance.

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact