Maatschappelijke innovatie

Sociale innovatie refereert aan nieuwe strategieën en concepten voor organisaties die een oplossing trachten te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen – van werkgelegenheid en educatie, tot zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen. De huidige urgentie van sociale innovatie wordt mede gevoed door een op bezuinigen ingezette bezinning op kerntaken van de overheid. Het zet in op de innovatiekracht van alle mensen in de samenleving vanuit welke maatschappelijke rol of functie dan ook. Maar ook op de ondernemingskracht van publieke instellingen.

Het gaat erom mensen die deel uitmaken van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid én sociale netwerken (civil society) met elkaar te verbinden. Verbinden kan door het expliciet maken van waarden, maar ook door (het stimuleren) van ondernemingszin. Het vraagt om een permanente adaptatie en durf om te transformeren. Transformeren is vaak pijnlijk maar is de enige manier om organisaties vitaal te houden en voorop te laten lopen in een snel innoverende wereld.

Opleidingen die vallen onder dit thema zijn oa: Sociale innovatie en transformatie en Transitiemanagement. 

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact