Sturen van ketens

Steeds vaker moeten organisaties en overheden samenwerken in ketens om bepaalde taken uit te voeren of om tot besluitvorming te komen. Ketensamenwerking vraagt specifieke vaardigheden. Zonder te beschikken over formele macht, moet de keten- of procesmanager in staat zijn samenwerkingsprocessen tussen verschillende instanties of organisatieonderdelen te sturen en waar nodig te interveniëren om het netwerk in stand te houden en optimaal te laten functioneren. Het doel daarbij is altijd het bereiken van een optimaal resultaat, of dat nu gaat om besluitvormingsprocessen of de uitvoering van concrete taken.

Sturen op effectieve ketens en processen

Erasmus Academie heeft een lange en succesvolle ervaring in het trainen van keten- en procesmanagers, ook in de vorm van incompany opleidingen. In alle gevallen gaat het om een combinatie van kennis en kunde: theorie over ketensamenwerking en procesmanagement wordt afgewisseld met praktijkcasussen. Een incompany opleiding heeft daarbij nadrukkelijk meerwaarde omdat u de inhoud geheel kunt afstemmen op de specifieke processen of concrete taken waar uw organisatie mee te maken heeft.

Organisatie specifieke casuistiek centraal

Dat is ook de reden waarom Erasmus Academie eerst met u rond de tafel gaat zitten om uw specifieke casuïstiek te bespreken. Die inventarisatie is de basis voor een effectieve incompany opleiding, waarin theorie, praktijk en het aanleren van de benodigde vaardigheden optimaal op elkaar aansluiten.

Opleidingen die vallen onder dit thema zijn oa: Procesmanagement en Ketenregie. 

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact