Water

Het waterdomein ontwikkelt zich steeds meer tot een bestuurlijk-ruimtelijk vraagstuk. Dat geldt ook voor zogenaamde 'water-innovaties’. Dat zijn niet langer louter civieltechnische en beheersmatige uitdagingen. Vernieuwingen lijken zich steeds vaker ook af te spelen in de bredere arena van publieke belangenafweging. Of ze nu te maken hebben met veiligheid, overlast, kwaliteit of beschikbaarheid, watervraagstukken lijken steeds complexere van aard te worden en raken meer en meer vervlochten met andere ruimtelijke, maatschappelijke, bestuurlijke en economische vraagstukken. En terwijl de eisen die gesteld worden aan het waterbeheer toenemen, slinken aan de andere kant de budgetten. Dat vraagt van belangrijke spelers binnen het domein zoals de waterschappen, een fundamenteel andere manier van werken. Konden zij in het recente verleden nog vaak louter een zelfstandige koers varen, thans bevinden zij zich in een steeds meer complexer keten van stakeholders die elkaar nodig hebben om gestelde doelen te behalen. Op de achtergrond speelt daarnaast ook nog eens een terugkerende discussie rond afschaffing van deze vierde bestuurslaag.

Opleidingen die vallen onder dit thema zijn oa: Sturen van innovaties binnen het waterdomein en Water governance. 

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact