Voorbeelden incompany Gezonde zorg

Incompany Health Care Finance

In een management development programma voor de afdelingshoofden van een groot regionaal ziekenhuis Het MD-programma was bedoeld voor een groep van medische en niet-medische managers en bedrijfsleiders van primaire eenheden, ondersteunende diensten en stafafdelingen van het ziekenhuis. Doel van het MD programma was om zaken als kostenbewustzijn, efficiëntie, doelmatigheid, kwaliteitszorg en innovaties beter te borgen binnen de organisatie.

Incompany Ketenregie in de Zorg

Een landelijk opererend netwerk voor eerstelijnszorg vroeg om een maatwerkopleiding die het werk van de aangesloten netwerkcoordinatoren met kennis moest ondersteunen. Als ketenregisseur in de zorg verbindt de netwerkcoordinatoren partijen “over lijnen en domeinen” om cliënten integrale zorg te kunnen bieden. Zonder hiërarchische macht, maar met gezag en slimme interventies stuurt zij op maatschappelijk resultaat. De maatwerkopleiding Ketenregie in de Zorg had tot doel de coordinatoren een handelingsrepertoire te geven om de ketenzorg effectiever te realiseren.

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *