Voorbeelden incompany Grip op ICT

Informatiemanagement

Doel van de maatwerkopleiding was om de informatiemanagers van een grote overheidsorganisatie met accurate kennis klaar te stomen voor de veranderende eisen die aan hun werk gesteld worden. Een zesdaagse maatwerkopleiding moest daarin voorzien. 
De organisatie is op weg van een aanbod-georiënteerde naar een vraag-georiënteerde organisatie, waarbij de informatiemanagers als de spil in het web ervoor moeten zorgen dat de informatiebehoeften van de gebruikers op een adequate wijze vertaald worden naar functionele systeemeisen. 

Informatiemanagers worden in toenemende mate gevraagd om de interne organisatie te adviseren bij de aanschaf van ICT systemen en software. Dit vergt van de informatiemanagers dat zij over de juiste kennis beschikken om duurzame adviezen te geven en handvatten krijgen voor een andere wijze van opereren.
De uitdaging ligt in de doelstelling de taken slimmer, sneller en beter uit te kunnen voeren met behulp van ICT en een effectieve en efficiënte informatievoorziening (IV).

Sturen van ICT processen

Voor een grote gemeente werd een maatwerkopleiding ontworpen die zowel de prestaties van de organisatie op het gebied van ICT en informatiemanagement moest verbeteren en daarnaast intern de relevantie van de informatiemanagement functie moest borgen. De druk op de informatiemanagers was groot gezien intern aan hun bestaansrecht openlijk werd getwijfeld. Doel van de opleiding was het formuleren van een informatiemanagement blauwdruk voor de organisatie, 

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *