Voorbeelden incompany Maatschappelijke innovatie

Incompany Transitiemanagement

Voor een middelgrote gemeente lag de focus op een door de actuele kerntakendiscussie ingegeven bestuurlijke vernieuwingsslag. Ervaren beleidsadviseurs uit de gehele gemeentelijke organisatie vormden de doelgroep voor de opleiding. Doel van dit traject is om de gemeentelijke organisatie te vernieuwen en een betekenisvolle dialoog op gang te brengen tussen gemeente, burgers en organisaties. Een 7 daags maatwerktraject moet deze beleidsadviseurs ‘transitieproof’ maken. 

Incompany Sociale Innovatie en Transformatie

Voor een middelgroote gemeente werd een zesdaagse maatwerktraining Sociale Innovatie en Transformatie ingezet die bij moest dragen aan de gestelde collegedoelstellingen; het vernieuwen van de gemeentelijke organisatie en zo een betekenisvolle dialoog op gang te brengen tussen gemeente, burgers en organisaties. De gekozen opzet van de opleiding moet de transitie-filosofie helpen wortelen binnen de gemeentelijke organisatie en deelnemers inspireren hoe vernieuwing vorm kan worden gegeven binnen de gemeentelijke context. 

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *