Voorbeelden incompany Sturen van ketens

Incompany Procesmanagement

Een 2 daagse incompany Procesmanagement waarin de deelnemers gevoeliger zouden worden gemaakt voor de gang van zaken binnen organisatieprocessen. Tevens bood deze opleiding de deelnemers handvatten en strategieën om effectiever te kunnen opereren in veranderende, complexe processen.

Incompany Ketenregie

Een inhouse georganiseerde opleiding bij een grote overheidsorganisatie waar de ketenregisseurs, binnen een grillige bestuurlijke omgeving, te maken hadden met verschillende belangen zonder dat ze beschikten over hiërarchische sturingsmogelijkheden. 
Naast het leren handelen en analyseren vanuit een netwerkparadigma en het verkregen inzicht in de dynamiek van dergelijke netwerkachtige settings, moet het resultaat van de opleiding ook zijn dat de deelnemers een visie op de ontwikkeling van de organisatie ontwikkeld hadden.

Voor een gemeente organiseerden wij een incompany Ketenregie. De tien accountmanagers hadden behoefte aan meer kennis over het opereren in netwerken en regievoering. Het 4 daagse traject bood theoretische concepten en achtergronden, nieuwe handvatten en inzichten. Gedurende dit traject werd expliciet gekozen voor een opzet op operationeel niveau met ruimte voor het bespreken van eigen casussen en ervaringen. 

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *