Voorbeelden incompany Water

Incompany Sturen van Innovatie in het Waterdomein

Strategisch beleidsadviseurs van een waterschap moesten door het volgen van een 4 daagse incompany Sturen van Innovatie in het Waterdomein effectiever leren opereren in innovatieprojecten met meerdere stakeholders met uiteenlopende belangen. Om effectief te kunnen handelen in dat krachtenveld moeten innovatieprofessionals over procesmatige en politiek-bestuurlijke capaciteiten beschikken. Zo moet men bijvoorbeeld kunnen omgaan met tegengestelde belangen in de ruimtelijke ordening. En moet men weten wat ervoor nodig is om de implementatie van een innovatie blijvend te laten zijn.

Incompany Water Governance

In een vijfdaags maatwerktraject werden projectleiders en strategen van een grote gemeente voorzien van een effectief handelingsrepertoire om uitvoering te geven aan de complexe doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water. Als burger mag je er vanuit gaan dat de overheid ervoor zorgt dat er voldoende zoetwater beschikbaar is, dat het regenwater tijdig afgevoerd wordt en dat er maatregelen worden genomen bij hoge waterstanden op zee of in de rivieren. Maar overheden worstelen met de vraag hoe ze aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Het omgaan met watervraagstukken zoals waterkwaliteit, waterveiligheid, gebiedsontwikkeling oftewel Water Governance is zo complex dat samenwerking tussen partijen essentieel is.

Geïnspireerd? Geïnteresseerd? Nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Andreas Markus, opleidingsmanager zakelijke markt, t. 010-408 1819 of mail naar markus@remove-this.erasmusacademie.nl.

Naam *
Organisatie *
Hoe wilt u dat wij contact opnemen?
E-mail *
Telefoon *
Wat is uw vraag? *