Leergang Privacy; van Wbp naar AVG

De Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN organiseren daarom een maatwerkopleiding over dit onderwerp.
Met de leergang Privacy beogen we niet alleen de kennis van archiefprofessionals te vergroten, maar ook een gezamenlijk handelingskader op te bouwen om de uitzonderingspositie die in de AVG is opgenomen voor de archieffunctie handen en voeten te geven. Het is hierbij nadrukkelijk gewenst om eigen expertise en praktijkervaring te benutten.


Plaats en tijd

De opleiding zal georganiseerd worden op de volgende datums:

15 mei, 11 juni en 2 juli 2019.

Bijeenkomsten  1 en 2  zullen  plaats  vinden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Bijeenkomst 3 zal plaats vinden bij het Utrechts Archief in Utrecht. Dag 1 en dag 2 starten om 9.30 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur. Dag 3 start om 09.30 uur en eindigt om ca. 14.00 uur (incl. lunch).

Aanmelden

De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Archief. Met het Nationaal Archief zullen wij uw deelnemersgegevens (naam en maildres) delen.
Voor de leergang Privacy; van Wbp naar AVG kunt u zich via het onderstaande formulier inschrijven. 

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.

E-mailadres
Telefoon
0104081819
Kamer
M6-20
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Andreas Markus - Advisuer Erasmus Academie