Leergang Privacy; van Wbp naar AVG

De Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN organiseren daarom een maatwerkopleiding over dit onderwerp.
Met de leergang Privacy beogen we niet alleen de kennis van archiefprofessionals te vergroten, maar ook een gezamenlijk handelingskader op te bouwen om de uitzonderingspositie die in de AVG is opgenomen voor de archieffunctie handen en voeten te geven. Het is hierbij nadrukkelijk gewenst om eigen expertise en praktijkervaring te benutten.


Plaats en tijd

De opleiding zal georganiseerd worden op de volgende datums:

15 mei, 11 juni en 2 juli 2019.

Bijeenkomsten  1 en 2  zullen  plaats  vinden bij het Nationaal Archief in Den Haag. Bijeenkomst 3 zal plaats vinden bij het Utrechts Archief in Utrecht. Dag 1 en dag 2 starten om 9.30 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur. Dag 3 start om 09.30 uur en eindigt om ca. 14.00 uur (incl. lunch).

Aanmelden

De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Archief. Met het Nationaal Archief zullen wij uw deelnemersgegevens (naam en maildres) delen.
Voor de leergang Privacy; van Wbp naar AVG kunt u zich via het onderstaande formulier inschrijven. 

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen zakelijke markt.

E-mailadres
markus@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
0104081819
Room
M6-20
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam