Nieuws van Erasmus Academie

 • Energietransitie: ingewikkelde legpuzzel die vraagt om regie

  De concurrentie om het gemeentebudget is niet de enige reden waarom de energietransitie stokt. Voor programmamanagers is de energietransitie een flinke bestuurlijke kluif, die vraagt om regie.

 • Ketenregie in de Zorg: hoe vermijden we ‘collaborative inertia’?

  Willen we cliëntgerichte zorg en ondersteuning, dan is samenwerking over de grenzen van lijnen en domeinen onontbeerlijk. Academic Director Frank Beemer legt uit waarom.

 • Verduurzamen via lokale belasting

  Lokale belastingen kunnen een hulpmiddel zijn om klimaatplannen te verwezenlijken. Gemeenten moeten daarbij wel goed kijken naar het afwegingskader. Helaas ontbreekt lokaal vaak nog de juiste kennis.

 • Energietransitie van klimaatakkoord naar realisatie

  Met de unanieme instemming met het klimaatakkoord, gaan gemeenten een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Ketenregie kan helpen om de gestelde klimaat-ambities te realiseren.

 • Benut nog dit jaar je opleidingsbudget

  Wil je jouw opleidingsbudget voor 2019 inzetten, maar pas volgend jaar starten met een opleiding of training? Geen probleem! Schrijf je dan voor 20 december in voor een opleiding voor volgend jaar.

 • Werken in ketens

  Bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven is het samenwerken in ketens bijna onvermijdelijk geworden. Drie ketenregisseurs vertellen over hun ervaringen bij de opleiding Ketenregie.

 • Ken uzelf

  Andreas Wismeijer is een van de populairste docenten van Erasmus Academie. Hij trekt volle zalen met zijn colleges over psychologie. Daarnaast geeft hij trainingen aan ‘financials’ over fraude.

 • 1e dag van de opleiding Nudging: sturen op gedrag een succes

  1e dag van de nieuwe opleiding Nudging: sturen op gedrag succesvol verlopen. 

 • Lunchlezing bij Waterschap Hollandse Delta

  Inspiratie lezingen op kantoor populair

  .Afgelopen woensdag was er een lunchlezing over ketenregie bij het Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. Organisaties vinden steeds vaker hun weg naar Erasmus Academie voor een inspiratie lezing.

 • Big data en beleid, wat moet je ermee?

  Door big data kunnen beleidsmakers hun kennis vergroten, beleid effectiever maken, processen efficiënter en daarmee burgers (en de beleidsmakers zelf) blijer. Alleen gebeurt het niet of te weinig.