Aardgasvrij in de participatiemaatschappij

Een one-size-fits-all aanpak bestaat niet!

Het aardgasvrij maken van buurten en wijken vraagt veel meer dan slimme, technische innovaties. Het is ook een ingewikkeld maatschappelijk en bestuurlijk vraagstuk. De vraag hoe de transitie naar aardgasvrij georganiseerd moet worden, is ingewikkeld en omgeven door tal van dilemma’s.

In het essay Aardgasvrij in de participatiemaatschappij  geschreven door Prof. dr. Arwin van Buuren en Prof. dr. Jurian Edelenbos wordt stil gestaan bij een viertal puzzels die deze complexiteit illustreren.

  1. De eerste puzzel gaat over de positie van aardgasvrij wonen, als ‘single issue’ of als issue dat alleen met een integrale benadering kan worden opgepakt.
  2. Het tweede punt gaat over de vraag wiens mening telt, die van de professional of die van de bewoner?
  3. Het derde aandachtspunt betreft het organiseren van steun voor de transitie: richten we ons op de achterblijvers, de midden-motors of juist op de koplopers?
  4. De vierde puzzel gaat over de rolverdeling tussen burgers en overheid in het vormgeven van de energietransitie: dient er sprake te zijn van bewoners die participeren in wat in essentie een overheidsaangelegenheid is of juist van overheden die participeren in wat in essentie een zaak van bewoners is?

Lees hier het essay wat je vertelt dat governance van transities vraagt om dubbeldenken en – doen, om het afwisselen en combineren van verschillende governance-aanpakken. 

CV

De auteurs van het essay Arwin van Buuren en Jurian Edelenbosch treden beiden op als gastdocent in de Opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking.

Prof. dr. Arwin van Buuren is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Academic Director van de Erasmus Governance Design Studio. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen en via ontwerpgericht onderzoek bijdragen aan nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein (governance capacity). Daarbinnen bestudeert hij strategieën van uitnodigend bestuur en de implicaties van maatschappelijke initiatieven voor het handelen van overheden.

Prof dr. Jurian Edelenbos is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, academisch directeur van het Erasmus interfacultaire programma Vital Cities & Citizens en academisch directeur van IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies). In zijn onderzoek richt hij zich op interactieve governance processen (participatie en bewonersinitiatieven), rol van vertrouwen in netwerksamenwerking, verbindend leiderschap en democratische legitimiteit en zelforganisatie van burgers en maatschappelijke groepen.

Meer informatie

Meer weten over de opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking die op vrijdag  1 oktober 2021 start? Bezoek onze opleidingspagina  

Heb je interesse in deelname? Schrijf je in via de website van Erasmus Academie.

Voor vragen neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen T 06 37287238 of E elenbaas@erasmusacademie.nl