AI effectief en verantwoord in het publieke domein

Artificial Intelligende (AI), oftewel Kunstmatige Intelligentie, wordt door overheden steeds vaker ingezet bij het omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan klimaatverandering, de energietransitie, het armoedebeleid of in het verkeer. Door grote hoeveelheden aan data te analyseren, kunnen overheden betere beleidsmatige beslissingen maken. Dat gaat helaas niet zonder risico's...

Een ongeluk ligt in een klein hoekje

AI is overal om ons heen. Het kan in de publieke sfeer bepalend zijn voor het versnellen en verbeteren van processen. Daarnaast kan het zorgen tot betere inzichten en meer informatie over complexe vraagstukken. Aan de andere kant is er een gevaar dat bij digitale processen als AI, niet alles transparant en neutraal is opgezet, waardoor data soms niet helemaal klopt. Een kleine fout kan al fataal zijn. Zo legt Barteld Braaksma, innovatiemanager bij het CBS, uit.

Samenwerken voor eerlijke en neutrale AI

Private ondernemers zijn lang de hoofdrolspelers geweest bij de ontwikkeling van het wereldwijde internet. De laatste jaren is echter het besef dat de digitale technosfeer ook onvermijdelijk is in de publieke ruimte, steeds meer aan het groeien. Hierbij is ook behoefte aan wet- en regelgeving. Er wordt nu steeds meer geld vrijgemaakt hiervoor door de overheid, bijvoorbeeld middels het Groeifonds dat investeert in Nederlandse AI Coalitie. Braaksma: ‘We werken in de Nederlandse AI Coalitie met onder andere de Universiteit van Amsterdam, Utrecht Data School, TU Delft en de VNG aan een digitale gereedschapskist om neutrale en eerlijke algoritmes te maken. Daarnaast werkt het CBS internationaal samen met een groot aantal Europese partners in diverse netwerken en consortia zoals TAILOR.’

Verantwoord AI

We zijn allemaal gebruikers van AI, dus een basiskennis en begrip ervan is voor iedereen van belang. In de publieke sfeer gaat het vooral om een ethische verantwoordelijkheid, waarbij de gevolgen van het gebruik door alle betrokkenen begrepen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de Toeslagenaffaire. Hier ging het niet alleen om algoritmes, maar ook om de bedrijfsprocessen. Er zaten natuurlijk ook gewoon mensen achter de knoppen. Door basiskennis over AI te hebben, kunnen we betere keuzes maken en beter zicht hebben op de gevolgen.

Leer meer over het gebruik en governance van kunstmatige intelligentie bij onze opleiding.

Meer informatie

Op maandag 31 oktober 2022 start Erasmus Academie weer met de opleiding "Kunstmatige intelligentie: gebruik en governance". Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen