AI en haar invloed op onze samenleving

Wat is AI en waarom moeten we ons erop voorbereiden?

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat Nederland zich goed moet voorbereiden op Artificial Intelligence (AI, Kunstmatige Intelligentie in het Nederlands). Deze technologie zal de samenleving namelijk fundamenteel veranderen. 

Wat is AI?

Gezichtsherkenning, vertaalapps, het beïnvloeden van de keuzes die mensen maken, medische diagnoses, anticiperen op criminaliteit... Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de vormen en toepassingen van AI. Deze nieuwe technologie is inmiddels overal om ons heen. Het is een systeemtechnologie, die veel invloed heeft op de samenleving. Vooraf kan deze impact niet voorzien worden, dus dat maakt een integrale aanpak en intensieve betrokkenheid van de overheid cruciaal.

Bekijk onderstaand filmpje om meer te leren over AI als systeemtechnologie:

AI: systeemtechnologie

Bron: WRR

Leren over AI

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft op 11 november 2021 een rapport gepubliceerd ‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’. Hierin wordt onder andere aanbevolen dat het leren over (de toepassing van) AI een "expliciet doel" moet worden bij overheidshandelen. Volgens het WRR kunnen er kansen worden gemist als we niet voldoende weten over AI. Daarnaast kan de samenleving het gevaar lopen om een technologie te hebben die niet bijdraagt aan het behartigen van de belangen van onze maatschappij. 

5 opgaven van AI

Demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering. Dit zijn de 5 opgaven waar we mee te maken krijgen bij AI, zoals vastgesteld door de WRR. Voordat er gekeken wordt naar hoe we om moeten gaan met deze opgaven, is het belangrijk om AI als systeemtechnologie te beschouwen. Dat wil zeggen dat het zal een vergelijkbare, immense invloed zal hebben op onze samenleving, net zoals bijvoorbeeld de stoommachine en electriciteit.

Bekijk onderstaand filmpje om meer te leren over de 5 opgaven:

AI: 5 opgaves

Bron: WRR

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar meer? Klik hier om naar de opleidingspagina van "Kunstmatige intelligentie: gebruik en governance" te gaan. Wellicht is de opleiding wel iets voor jou.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen