AI: hoe neem je een succesvolle AI pilot in productie

leer handvatten en stappen in AI governance en stel de juiste vragen

We spraken met Shieltaa Dielbandhoesing 1 van de docenten van de opleiding AI gebruik en governance. Zij heeft een schat aan ervaring als projectleider in datagedreven programma's en gaf antwoord op een aantal van onze vragen. Er zijn veel succesvolle pilots met algoritmes. Welke stappen doorloop je om het algoritme in productie te nemen? Welke vragen stel je? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de business en het data team?

Kun je vertellen hoe de opleiding AI gebruik en governance is ontstaan?

In mijn werk als projectleider voor datagedreven programma's zie ik dat we regelmatig blijven steken in pilots voor algoritmes. Het is moeilijk om het algoritme in productie te nemen. Of het duurt lang. De vraag is hoe dat komt. Dit komt wat mij betreft niet alleen door de AVG. Ik zie dat managers geen data science achtergrond hebben, maar er wel leiding aan geven. Je moet goed weten wat er nodig is voor een succesvolle productie van het algoritme. Hierbij is kennis noodzakelijk; welke stappen doorloop je. Deze opleiding geeft je daarvoor de handvatten. 

Wat zie je in de praktijk in datagedreven trajecten? 

Het draait om een goede samenwerking tussen de business ('de inhoud') en het data team. Er is helderheid nodig over de verantwoordelijkheden. Je moet weten wat je van elkaar kunt verwachten. Het gaat juist om de gecombineerde kennis van de inhoud en de data; dan alleen kom je tot goede resultaten. In die samenwerking heeft de product / business owner niet alleen inhoudelijke kennis nodig van het eigen vakgebied, maar ook zeker een goed begrip bij wat er nodig is voor AI governance. 

Wat gaat er volgens jou goed met algoritmes en wat valt er te verbeteren?

De business verwacht dat het algoritme goed blijft werken. Hiervoor is het essentieel dat je een goede werkwijze afspreekt. Moet er bijvoorbeeld een feedback loop worden gemaakt? Hoe zorg je dat het algoritme blijft leren?  Meestal zijn er wel afvinklijstjes die aan het eind gebruikt, maar juist het routeplan om de vinkjes te krijgen ontbreekt. Je hebt kennis nodig om goede afspraken onderling te kunnen maken. Je ziet dat er voor het in productie nemen van software bijvoorbeeld wel vaak een goede governance is. Voor algoritmes is dit ook essentieel. Daar ontbreekt het vaak aan. Je wil natuurlijk voorkomen dat het algoritme burgers benadeelt of er andere resultaten behaald worden dan het algoritme beoogt.

Waarom is de opleiding juist nu relevant?

Er zijn al veel goede pilots gedaan. Hoe ga je op een verstandige manier verder? Bij het implementeren van algoritmes is de governance essentieel. Hoe ga je als organisatie stappen vooruit zonder iets volledig nieuws te moeten neerzetten? Uiteraard is er in de opleiding ook aandacht voor verantwoord datagebruik met onderwerpen als ethiek en AVG. 

Voor wie is de opleiding interessant?

Het is handig als je al een data pilot gedaan hebt. Je leert in de opleiding praktische handvatten om algoritmes in productie te nemen. Ook leer je welke governance je nodig hebt. Je gaat beter begrijpen hoe het komt dat een pilot niet in productie gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • welke vragen moet je stellen?
  • welke gesprekken moet je voeren?
  • wat moet je geregeld hebben?

Je bent als het ware al in de race, maar je moet alleen de eindstreep nog halen. 

 

CV

Shieltaa Dielbandhoesing heeft de afgelopen tien jaar leidinggevende posities bekleed in diverse datagedreven programma’s in de overheid waarbij algoritmes worden ingezet. Zij is van huis uit een econometrist, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na haar afstuderen heeft zij jarenlang hands-on gewerkt aan complexe analyses en data-integraties. De laatste vijf jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd in informatiebeveiliging en recent in de AVG in relatie tot algoritmes. Met haar opgedane kennis op het gebied van de techniek, de security en de privacyaspecten geeft zij een gebalanceerde reflectie op de praktijk.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met

 

Sanne Goudriaan

Coördinator Opleidingen

E-mail: goudriaan@erasmusacademie.nl

Telefoonnummer +31 10 408 2522

di/woe/do/vrij

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen