Nieuws

Nieuwe studiegids Erasmus Academie is uit

Zaterdag, 1 april 2017

Download of bestel nu de nieuwe  studiegids 2017-2018 van Erasmus Academie en maak tijd voor verdieping. Dit keer ook met online communicatiecursussen.

Strategisch Gedrag: hoe herken en gebruik je het?

Dinsdag, 11 april 2017

Rommelen met informatie, free riding, lekken, bluffen, ja-zeg-gen-neen-doen. Allemaal voorbeelden van strategisch gedrag. Dit soort gedrag komt overal voor, in allerlei processen, in allerlei gradaties en op alle niveaus. De 1-daagse Masterclass Strategisch Gedrag leert u hoe u strategisch gedrag kunt herkennen en hoe u het effectief kunt inzetten in processen.

Urgentie databeveiliging gemeenten vraagt om specialisten

Maandag, 10 april 2017

Gemeenten en andere overheden hebben hun databeveiliging vaak niet op orde, zo toont ook het recente rapport van de Rotterdamse rekenkamer. Het in huis halen van specialistische kennis over data analyse en informatiebeveiliging is voor gemeenten urgent en cruciaal. Erasmus Academie helpt met het in huis halen van de nodige kennis.

Actualiteiten Bestuursrecht: De invloed van bestuursrecht op burgers

Donderdag, 6 april 2017

Werkt u bij de lokale overheid en heeft u in de dagelijkse praktijk te maken met het bestuursrecht én de invloed hiervan op burgers? Dan is het programma Actualiteiten Bestuursrecht (start 12 mei 2017) wellicht interessant voor u. Door burgers goed te informeren kan veel juridisch getouwtrek worden voorkomen! 

Vermogensfondsen onder druk

Zaterdag, 1 april 2017

Vermogensfondsen staan onder druk. De rendementsverwachtingen van de totale vastrentende markt liggen aanzienlijk lager dan tien jaar geleden. Dit heeft grote gevolgen voor de vermogensfondsen in Nederland. De Masterclass Vermogensfonds met Impact besteedt aandacht aan alle facetten waar bestuurders van vermogensfondsen heden ten dage mee wordt geconfronteerd.

Werken met waarden in samenwerking

Woensdag, 29 maart 2017

Speciaal voor alumni van onze opleidingen Ketenregie, Procesmanagement, Sociale Innovatie en Transitiemanagement is de verdiepingsmodule Werken met Waarden in Samenwerking ontwikkeld, als uitbreiding van het interventierepertoir op het gebied van de waardensturing. De verdiepingsmodule wordt gegeven op 22 juni 2017.

Cursisten enthousiast over online opleidingen

Donderdag, 16 maart 2017

Erasmus Academie heeft in samenwerking met online schrijversacademie Editio een viertal online communicatiecursussen ontwikkeld voor professionals. De cursussen zijn nu twee keer gegeven en de reacties van deelnemers zijn enthousiast. Ze geven de cursussen, de begeleiding en ook deze manier van leren een 8,5.

Actualiteiten Bestuursrecht - Opfrisprogramma voor juristen

Vrijdag, 24 februari 2017

De overheid wordt in toenemende mate geconfronteerd met burgers die, al dan niet verenigd in nieuwe verbanden, steeds kritischer worden t.a.v. het functioneren van de overheid. Burgers beschikken daarnaast ook over meer mogelijkheden om zaken zelf grondig uit te zoeken en aan te pakken.

Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger
van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wat mag wel en wat mag niet en welke staats- en bestuursrechtelijke uitgangspunten bieden u daarbij houvast?

Nieuw: intensieve online communicatiecursussen bij Erasmus Academie!

Dinsdag, 20 september 2016

Leer online je schrijfvaardigheid te verbeteren!

Erasmus Academie prolongeert CEDEO erkenning

Donderdag, 8 september 2016

100% klanttevredenheid maatwerkopleidingen, 89% open opleidingen. Wat zeggen onze klanten?