Bericht van Stichting Vrienden Hovo Rotterdam

Campus Woudestein
Vrienden Hovo Rotterdam 2018-2019 omslag

De Stichting Vrienden Hovo Rotterdam is in de jaren negentig opgericht vanuit de cursisten. Het doel van de Stichting is het bevorderen van het hoger onderwijs voor ouderen, zoals gegeven door Hovo Rotterdam. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van het algemeen belang van de cursisten van Hovo Rotterdam, het geven van advies aan de organisatie van Hovo Rotterdam, met name inzake de programmering, de inhoud, de kwaliteit en de financiële voorwaarden van het studieaanbod van Hovo Rotterdam, en het bieden van ondersteuning aan het bureau van Hovo Rotterdam.

Met de wijzigingen die Erasmus Academie in de zomer van 2020 heeft aangebracht bij Hovo Rotterdam, is er voor de Vrienden Hovo Rotterdam betrekkelijk weinig veranderd. De naam Hovo Rotterdam is veranderd in Erasmus Academie Cursussen en de leeftijdsgrens van 50+ is losgelaten. De doelgroep van de Vrienden is daarmee groter geworden: nu zijn het alle cursisten voor wie “een leven lang leren” belangrijk is. De directie van de Erasmus Academie heeft aangegeven de Vrienden Hovo Rotterdam te beschouwen als een van haar “stakeholders”. Die rol willen wij blijven vervullen, zolang als daar behoefte aan is. Misschien dat wij onze naam nog moeten aanpassen, maar dat is van ondergeschikt belang.

Activiteiten
Bovenstaande betekent dat wij doorgaan met het jaarlijks organiseren van een Vriendenbijeenkomst, waar wij de opvattingen van cursisten over het geboden programma kunnen horen. De uitkomsten daarvan geven wij door aan de directie van de Erasmus Academie. Ook gaan we door met het geven van reductie aan cursisten die moeite hebben met het opbrengen van het volledige cursusbedrag, dit in overleg met de programmaleiding van de cursussen. En verder uiteraard met alle activiteiten die passen bij onze doelstelling.

Word donateur
Dit betekent dat wij behoefte hebben aan nieuwe donateurs, die jaarlijks voor een gering bedrag meehelpen om de doelstelling van de bevordering van het hoger onderwijs voor ouderen te bereiken. Belangstellenden kunnen zich op twee manieren opgeven. De eerste is bij de opgave voor een cursus aan de cursusleiding van Erasmus Academie Cursussen. Die geeft dat dan door aan de Vrienden Hovo Rotterdam. De tweede manier is rechtstreeks bij de Vrienden via een bericht aan de Ledenadministratie Vrienden Hovo Rotterdam, p/a De Kroeskarper 18, 2661 KL Bergschenhoek, of via het mailadres vriendenhovorotterdam@gmail.com  Wilt u daarbij in alle gevallen naast uw naam en adres ook uw e-mailadres opgeven. Met meer donateurs kunnen we onze doelstelling beter realiseren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen