Complexe besluitvorming vraagt om inzicht in processen

Besluitvorming wordt met het groeiend aantal stakeholders steeds complexer. Inzicht in die procesmatige dynamiek is cruciaal voor goede beleidsadviezen, merkten ze bij Waterschap Hollandsche Delta.

Veel waterschappen willen niet langer de grote onbekende zijn en zoeken meer en meer de verbinding met de buitenwereld. Ontwikkelingen als klimaatverandering en de energietransitie vragen daar ook om. Maar hoe ga je om met deze veranderende dynamiek binnen het werkveld? En wat betekent dat voor het adviseren aan de bestuurders? Via de incompany-opleiding Procesmanagement en Strategisch gedrag van Erasmus Academie proberen medewerkers van waterschap Hollandse Delta achter het antwoord op deze vraag te komen.

Het is een jaar of tien geleden wanneer Cees Jongejan besluit een opleiding Procesmanagement bij Erasmus Academie te volgen. Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest als beleidsadviseur bij het waterschap Hollandse Delta wil hij niet alleen zijn bestuurskundige kennis opfrissen en hoopt hij vooral zijn eigen vaardigheden te verbeteren. “Als adviseurs van het bestuur gaven wij goed onderbouwde adviezen, dachten wij. Maar het bestuur kwam toch niet altijd tot besluitvorming. Ik vroeg me af hoe dat kon. Daar wilde ik meer inzicht in krijgen.”

Veranderende dynamiek

De opleiding bevalt zo goed dat Jongejan probeert om ook zijn collega’s tijdelijk terug de schoolbanken in te krijgen, maar dat mislukt. De beleidsafdeling wordt vanwege diverse reorganisaties zelfs opgeheven en ook Jongejan krijgt een andere functie. De dynamiek in het werkveld van het waterschap verandert de jaren daarna dusdanig, dat anderhalf jaar geleden de beleidsafdeling (inclusief Jongejan) weer in ere wordt hersteld. Om op de veranderende dynamiek in te kunnen spelen, krijgt Jongejan bovendien meer collega’s dan ooit. “Toen heb ik opnieuw gezegd: laten we met elkaar zo’n opleiding doen. Omdat de dynamiek nu anders is en de afdeling groeit, is dat ook relevanter dan ooit.”

Verbinding zoeken

De keuze valt vorig jaar op de op maat gemaakte incompany-opleiding Procesmanagement en Strategisch gedrag van Erasmus Academie. Jongejan: “Het waterschap wil meer verbinding zoeken met de buitenwereld en ook meer maatschappelijke thema’s behandelen. Dan wordt het nóg belangrijker om het bestuur op de juiste manier te bedienen.”

Complexe besluitvorming

“Waterschappers zijn sterk inhoudelijk gedreven adviseurs”, vervolgt Jongejan. “Die hebben de neiging om voorstellen te maken waar het bestuur alleen maar ‘ja’ of ‘ja, graag’ tegen kan zeggen. Maar besluitvorming wordt steeds complexer en vindt plaats in allerlei netwerken. Het waterschap is dan vaak maar één van de spelers en dan hebben bestuurders ruimte nodig. Het was dus vooral belangrijk dat we inzicht zouden krijgen in zulke processen, zodat we samen goed konden nadenken over het verbeteren van onze advisering aan het bestuur.”

Boeiend verhaal

Als Jongejan terugkijkt op de tweedaagse opleiding die hij volgde met de hele afdeling, zijn het vooral de reacties van de collega’s geweest die de senior beleidsadviseur hebben verrast. “Ze waren heel blij met de manier waarop de opleiding werd gegeven. Niet de hele tijd in groepjes uiteen, zoals het tegenwoordig vaak gaat. Maar gewoon een deskundige docent die voor de groep staat en een verhaal vertelt dat van begin tot eind boeiend is en dat toch ook alle ruimte biedt voor interactie. Dat werkte volgens iedereen heel goed en dat vond ik eigenlijk wel verfrissend.”

Eyeopener

Inhoudelijk gezien was voor de beleidsadviseurs vooral de theorie rondom het vastlopen van processen een ‘eyeopener’. “Als een proces is vastgelopen, ga je van nature het probleem steeds kleiner maken om te kijken of je toch nog iets kunt bereiken. Maar tijdens de opleiding kregen wij juist het advies issues aan het probleem toe te voegen, dus complexer maken, zodat je het proces op die manier kunt vlottrekken.”

Vervolg

Dit jaar wil Jongejan doorgaan op de ingeslagen weg met de masterclass Framing van Erasmus Academie. “Want de manier waarop je de boodschap brengt is ook belangrijk. Een mooi vervolg op de tweedaagse van vorig jaar.”

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de maatwerkopleiding Procesmanagement en Strategisch gedrag?

Neem dan contact op met:

Andreas Markus

Adviseur opleidingen Zakelijke Markt

T: 0104081819

E: markus@erasmusacademie.nl