Hoe kun je als professional omgaan met de polarisatie rondom migratie?
De mythes ontmaskerd

De feiten over migratie en diversiteit

Weinig thema’s staan zo onder hoogspanning als migratie en diversiteit. Een nuchtere kijk vanuit de wetenschap helpt professionals de feiten op een rij te krijgen. Tijdens de opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief probeert docent Peter Scholten die objectieve blik op de deelnemers over te brengen en hun zo grip te geven op een zeer complex thema.

Waarom roept migratie en diversiteit zoveel discussie op?
“Samen met het klimaat is migratie één van de grote thema’s van deze tijd. Ambtenaren, onderzoekers, het maatschappelijke middenveld: de hele samenleving heeft er mee te maken. Maar de discussie over migratie en diversiteit wordt al heel snel politiek. Er zijn altijd sterk uiteenlopende meningen en de discussie kan daardoor snel ontsporen. Migratie raakt altijd een bepaalde snaar. Het is daarom moeilijk om er nuchter over te praten. Die polarisatie helpt niet voor professionals, maar ze moeten er wel mee kunnen omgaan.”

Wat is het grootste misverstand over migratie?
“Er zijn heel veel mythes. Bijvoorbeeld dat je door het ontwikkelen van beleid een hoge mate van grip kan krijgen op de migratiestromen. De afgelopen jaren is wel gebleken dat dit niet het geval is. En er wordt bijvoorbeeld ook nog vaak gesproken over vaste groepen als het over migranten gaat. De Surinamers of de Marrokkanen. Zo werkt het ook al lang niet meer. Die grenzen zijn zo soepel geworden, er is sprake van superdiversiteit. Ook daar moeten professionals mee om kunnen gaan.”


Wat is de meerwaarde van jouw workshop voor professionals die actief zijn rond dit thema?
“Professionals staan met de poten in de modder. Of ze het nou willen of niet: ze krijgen vroeg of laat met dit thema te maken en dan moeten ze er wat mee. Aan al die meningen heb je dan niet zo veel. Pas met een nuchtere blik en een bepaald handelingsperspectief kun je als professional grip krijgen op de complexiteit van dit thema.”

Migratie en diversiteit is een sterk gepolariseerd thema: hoe kun je hierin toch zorgen voor nuance?
“Door op een nuchtere manier naar het thema te kijken. We beginnen de opleiding dan ook met de vraag: wat is er precies aan de hand? We gaan geen meningen kaltstellen, maar wel vanuit de neutrale positie van de wetenschap proberen de ontwikkelingen beter te begrijpen. Niet de waarheid met de hoofdletter W op tafel leggen, maar de mythes uit de wereld te helpen en daar feiten bij zoeken.”

Waar komt jouw eigen fascinatie rond dit thema vandaan?
“Als bestuurskundige heb ik altijd al een fascinatie gehad voor complexe problemen. Hoe langer je over zo’n probleem nadenkt, des te moeilijker het wordt. Het gaat echt ergens over en dat is met migratie en diversiteit niet anders. Dit thema is één van de grote uitdagingen voor de Europese samenlevingen. Daarom ben ik er zo door gefascineerd.

Meer informatie

Vanaf vrijdag 1 november verzorgt Peter Scholten de opleiding Migratie- en Integratiebeleid in perspectief. Wilt u zich ook verder verdiepen in dit thema? Bekijk dan de opleidingspagina voor meer informatie.