Duo-interview Mirjam Werges en Miranda Smit-Swaan

“Niet het tijdperk van veranderen, maar veranderen van tijdperk”

Erasmus Academie is blij om te horen dat ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) focust op ‘een leven lang leren’. Het is volgens hen “broodnodig”, aangezien er steeds sneller steeds meer ontwikkelingen komen op het gebied van automatisering en technologie, waardoor het werk verandert. Af en toe een cursus volgen is niet meer genoeg, het is tijd om ‘een leven lang’ te leren!

In onderstaand duo-interview bespreken Mirjam Werges, Directeur Informatie en Exploitatie bij IenW en Miranda Smit-Swaan van Erasmus Academie het aanbod dat de EUR biedt aan medewerkers van IenW.

“Het is niet het tijdperk van veranderen, maar het is veranderen van tijdperk.” Deze quote geeft volgens Mirjam perfect weer waarom het zo belangrijk is om in te zetten op ‘een leven lang leren’.

Mirjam: Door permanente educatie te stimuleren en goed te borgen, krijgen we medewerkers die nog beter zijn uitgerust om hun taak uit te voeren, die nog beter in kunnen spelen op al die veranderingen die eraan komen en zo toonaangevend en een steunpilaar kunnen zijn voor de omgeving waarin we werken en waarin al die nieuwe behoeftes en vragen ontstaan. Daar willen we in investeren en tijd voor maken, maar mensen moeten ook zelf de regie nemen over hun ontwikkeling. Actief zijn, zelf investeren in wat je interessant vindt en op zoek gaat naar werkvormen die bij je passen. Leren gebeurt niet alleen maar in opleidingen, ook door boeken te lezen, met collega’s te discussiëren, seminars te bezoeken of podcasts te luisteren ontwikkel je jezelf. Ik zie dat dat steeds belangrijker wordt.

Miranda: Voor ons zijn formele opleidingen natuurlijk core-business, maar ik ben het helemaal eens met Mirjam dat leren op vele manieren kan. Daarom organiseren wij bijvoorbeeld proefcolleges, zodat mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met een opleiding.

Welke opleidingen heeft de EUR die interessant zijn voor IenW’ers?
Miranda
: De opleiding Informatiemanagement is bij uitstek geschikt. Een opleiding van 8 dagen waarin je alle facetten van het informatiemanagement leert kennen. Niet alleen de theorie, maak ook hoe je het toepast in je werk. De opleiding wordt gegeven door prof. van Hillegersberg, een hoogleraar van de Universiteit Twente, samen met iemand uit een grote adviesorganisatie. De opleiding is een goede basis, ook voor meer ervaren mensen, om thuis te raken in dat grote, veranderlijke vakgebied van IM. Het is een heel dynamisch opleiding, we passen het curriculum elk jaar weer aan op de laatste ontwikkelingen, en cursisten kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Tijdens de opleiding werk je aan een eigen casus, dus je gaat altijd terug naar je organisatie met iets wat je direct in je werk kunt gebruiken.

Mirjam: Ik weet nog dat wij het hier over hadden, over die eigen casuïstiek, en ook dat er dan nog herhaaldagen zijn na een paar maanden, en dat heeft me wel beziggehouden. Als werkgever wil ik daar ook ruimte voor geven. Het zou mooi zijn als wij ook faciliteiten kunnen bieden, bijvoorbeeld een klankbordgroepje dat meedenkt over wat een goede casus zou zijn, en daarna helpt om het in de praktijk verder te brengen. Door bijvoorbeeld een dataset klaar te zetten, of een data scientist, om die koppeling nog sterker te maken.

Miranda: Wij hebben daar zelf ook over nagedacht en laten nu bij deze opleiding de deelnemers niet alleen een essay schrijven als afronding, maar ook een poster daarvan maken. Zo kun je in een oogopslag zien waar het over gaat, en is het ook goed te presenteren in je eigen organisatie.

Mirjam: Leuke elementen, ik zoek ook naar die creativiteit en continuïteit, en manieren om dat wat je geleerd hebt weer met je collega’s te delen.

Miranda: Een andere interessante opleiding is net nieuw: AI-governance. Er wordt al heel veel gedaan met data, vaak in pilots, maar hoe neem je die pilots daarna goed in productie? Hoe zet je het beheer op, waar liggen de verantwoordelijkheden, hoe neem je zo’n algoritme of model in productie? Als je eenmaal bezig bent is het vaak lastig om nog een goede beheerorganisatie op te zetten. Genoeg voorbeelden waarbij dat niet goed geregeld was, denk aan de Kinderopvangtoeslagaffaire. Je hoort de laatste tijd ook vaak dat organisaties een Chief Data Officer aanstellen, data governance krijgt veel aandacht op dit moment. Wij denken dat de tijd rijp is voor deze opleiding.

Mirjam: Daarmee komen jullie echt tegemoet aan een behoefte die er is. Ook bij het ministerie moeten we hiermee aan de slag. Denk maar aan een dataset wat je je beleid op baseert. Die moet lange tijd bewaard en intact blijven, daar heeft de universiteit natuurlijk veel ervaring mee. Wij koppelen onze datasets aan wetgeving, daarbij speelt dit ook.

Miranda: De AI_opleiding duurt 3,5 dag, maar is verspreid over een wat langere periode. Ook hier werk je aan je eigen casus, dus daarom zit er tijd tussen de sessies om daarmee aan de slag te gaan. En ook hiervoor organiseren we terugkomsessies, waarin je dingen waar je na de opleiding tegenaan loopt nog kunt bespreken met de docent.

Miranda: wat zijn nog meer onderwerpen die nu spelen op het ministerie?
Mirjam
: we zijn bezig met Open op Orde: weten welke informatie waar staat. Maar ook dossiervorming: wanneer is wat opgeleverd en kun je daar bijvoorbeeld analyses op doen om te achterhalen of er een bias in onze besluitvorming zit. Nemen we alle keuzes en tegengeluiden wel mee in onze besluitvorming? Hoe krijgen we daar grip op? Moet alles in 1 DMS, of kun je iets met processmining doen, zodat je weet wat op welke datum waarin is gezet.

Miranda: We hebben de opleiding integraal data- en documentmanagement: hoe zorg je dat je enterprise information management op orde is? Hoe breng je de werelden van data en documenten bij elkaar? Hoe zijn gestructureerde en ongestructureerde data aan elkaar gekoppeld? En hoe kun je dat meer stroomlijnen en ervoor zorgen dat ze bij elkaar komen?  

Mirjam: Dat sluit mooi aan allemaal, ik denk dat mijn mensen hier blij van worden! Kunnen ze ergens een overzicht van alle opleidingen vinden?

Miranda: Jazeker, in onze online studiegids staan alle opleidingen in het digitale domein op een rijtje, en in de najaars studiegids kun je alle geplande opleidingen voor dit jaar bekijken.

Dank voor dit mooie interview!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen