Financiering van duurzaamheidsbeleid op lokaal niveau
Ontdek wat de mogelijkheden zijn voor de lokale overheid

Hoe je lokale belastingen kunt inzetten voor de financiering van duurzaamheid

De lokale belastingen worden steeds belangrijker bij het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid. Tijdens de workshop Betrek lokale belastingen in duurzaamheidsbeleid leert Arjen Schep, specialist lokale belastingen aan de Erasmus School of Law, deelnemers hoe dit instrument het best kan worden ingezet.

Waarom heb jij je gespecialiseerd in lokale belastingen?

“Dat is een combinatie van inrollen en keuzes maken. Ik werkte als student-assistent bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden, waar ik inmiddels wetenschappelijk onderzoeker ben. Hier kreeg ik na mijn afstuderen de kans een grote onderzoeksopdracht te doen en zo ben ik in de wereld terecht gekomen.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het inzetten van belastingen voor financiering van duurzaamheid?

“Lokale overheden hebben niet heel veel heffingen waar ze gebruik van kunnen maken. De mogelijkheden die ze hebben, moeten ze dus goed benutten. Daarbij zijn er twee opties: bekostigen van maatregelen of proberen gedrag te sturen door het geven van een financiële prikkel. Alleen moet je dan dus wel goed in kaart hebben gebracht wat de gevolgen zijn van een bepaalde maatregel en wat de effectiviteit is. Ik heb  een afwegingskader voor deze inzet van lokale belastingen voor duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en die behandelen we tijdens de workshop.”

Wat maakt dat lokale belastingen een interessant instrument kunnen zijn voor het duurzaamheidsbeleid?

“Het is een heel direct instrument en een instrument met heel veel zekerheid. Als gemeente kun je bijvoorbeeld met het geld dat aan parkeerheffingen binnenkomt het elektrisch rijden stimuleren. Je hebt de zekerheid dat er een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar is, omdat je weet hoeveel er ongeveer wordt geparkeerd. En je kunt als gemeente redelijk direct bepalen waar dat geld naar toe gaat.”

In hoeverre profiteren ook particulieren hiervan (of betalen zij enkel de rekening)?

“Gemeenten kunnen zelf kiezen op welke manier zij de belastingen inzetten, dus particulieren kunnen zeker ook profiteren. De rioolheffing kan worden ingezet om maatregelen te nemen die nodig zijn vanwege de klimaatverandering en de overlast van bijbehorende hoosbuien. Er zijn gemeenten die een korting geven op de rioolheffing wanneer burgers zelf hun regenwater opvangen. Of de gemeente kan een vrijstelling in de OZB opnemen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijker te maken.”

Waarom zouden professionals jouw workshop moeten volgen?

“De workshop is voor iedereen geschikt die bij of met een lokale overheid werkt en met de vormgeving van duurzaamheidsbeleid te maken heeft. Ook diegene die zoekt naar mogelijkheden voor bekostiging van lokaal duurzaamheidsbeleid kan veel opsteken. Wat ik wil gaan doen, is alle deelnemers van tevoren proactief benaderen en ze de mogelijkheid bieden een eigen casus naar de workshop mee te nemen. In de ochtend geef ik aanknopingspunten hoe de belastingen kunnen worden ingezet en bespreken we het afwegingskader. In de middag behandelen we de casussen die de deelnemers hebben meegenomen. Iedereen kan dus aan de slag met zijn of haar eigen onderwerp.”

Meer informatie

Op donderdag 27 juni verzorgt Arjen Schep tijdens het Erasmus Academie Summer Lab de workshop Betrek lokale belastingen in duurzaamheidsbeleid. Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u op de workshoppagina vinden.