Hoe overkom ik maatschappelijk wantrouwen en hou ik voeling met mijn omgeving?

Sluit weer aan bij behoeften van burgers met de opleiding Gebiedsmanagement

'Er is sprake van een tweedeling in de samenleving'. 'Mensen haken af'. 'Het publieke debat verhardt en het wantrouwen richting de overheid groeit'. Zo maar een greep uit vaak gehoorde constateringen van publieke professionals. Ze voelen dat het mandaat van de omgeving oftewel de “license to operate” voor publieke instituten slinkt. Hoe breng je hierin verandering? Lees de visie van wetenschapper David Vaandrager en praktijkman Vincent Florijn. 

Hoe blijf je verbonden met een omgeving die verandert?

Volgens David Vaandrager ontlenen organisaties hun bestaansrecht aan de meerwaarde die zij creëren voor de omgeving. Dat betekent dat ze voorzien in een maatschappelijke behoefte. Als organisaties beter leren aansluiten bij de maatschappelijke behoeften kunnen ze meerwaarde creëren en blijven ze maatschappelijk relevante bijdragen leveren.

Voeling is cruciaal

Cruciaal is dus dat ze gevoel blijven houden bij een omgeving die constant aan het veranderen is. Dat wordt echter bemoeilijkt door onze vaardigheid om ingewikkelde situaties te vereenvoudigen en patronen op te leggen. Ervaring met de omgeving leidt tot overtuigingen over hoe de omgeving werkt. Die overtuigingen vormen het raamwerk waardoor de wereld wordt gezien. Gebeurtenissen worden vervolgens door de bril van het raamwerk geïnterpreteerd. Noem het vooringenomenheid. Maar daar waar het raamwerk en de onderliggende aannames relatief statisch zijn, is de omgeving dat juist niet. Met als gevolg dat het raamwerk naar verloop van tijd veroudert en af en toe een update nodig heeft. Dat kan alleen als het bestaande raamwerk losgelaten wordt. Tijd dus voor een nieuw perspectief.

En nu de praktijk? 

Wat vaak ontbreekt is een aanwezigheid in de wijk, die nodig is om de behoeften van de bevolking goed te peilen. Voelsprieten in de samenleving. De wethouder in de wijk dus. "Die is vaak afwezig. Dat leidt tot een heleboel ja-zeggen, en maar heel weinig daadwerkelijk doen", aldus Vincent Florijn. Volgens Vincent kan en moet dit anders. Er moet beter worden aangesloten bij de noden en wensen. Vraag is hoe?

Aansluiten bij de wensen van burgers 

Binnen de onderzoeksgroep van David Vaandrager is een unieke manier ontwikkeld om organisaties opnieuw, zonder raamwerk met aannames, naar de omgeving te laten kijken. Dat doen ze met behulp van een Public Value Disclosure-tool (PVD-tool). Met dat instrument kunnen ze een aantal zaken in kaart brengen:

  • de daadwerkelijke impact van een organisatie op de omgeving;
  • hoe die impact ervaren wordt buiten de organisatie;
  • welke onvervulde behoefte er in de omgeving zijn;
  • welke nuttige data er in de omgeving aanwezig zijn die door de huidige sensoren niet worden opgepikt.

Met die kennis leert een organisatie begrijpen waar zij de aansluiting met de omgeving kan hervinden, en de ‘license to operate’ duurzaam in stand te houden. Door middel van nieuwe inzichten ontsluit het oplossingsrichtingen die eerder niet voor mogelijk werden gehouden.

Bestuurlijke vernieuwing

Vincent Florijn sluit zich hier volledig bij aan: een belangrijk thema binnen de bestuurlijke vernieuwing is om dichter bij de burger te komen. "Om het people management binnen de organisatie uit te kunnen dragen moet je handelingsperspectief bieden aan de manager".

Naar de mening van Vincent zijn er te veel mensen die de antwoorden in theorieën en strategieën zoeken, eigenlijk meer het Angelsaksische denken. Dit staat in contrast met het Rijnlands model van Harry Jansen en Jaap Peters: 'Je moet het meemaken om het te begrijpen'. "Het verschil tussen een ongekookt pak spaghetti, netjes geordend en droog, versus gekookte spaghetti: chaotisch, maar wel te eten.”

De opleiding Gebiedsmanagement

Florijn: "We bieden met de opleiding Gebiedsmanagement een programma waarin we professionals de vaardigheden bieden om zelf cyclisch waarden op te halen bij burgers, zodat de organisatie duurzaam met de omgeving in harmonie komt."

David Vaandrager is docent en buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam. 

Zijn expertisegebied is het toepassen van systeemtheorie op publieke vraagstukken. Binnen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences doet hij vooral onderzoek naar het 

ontsluiten van publieke waarden. Naast zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker, is David ook werkzaam bij het Ministerie van Defensie als reservist/onderzoeker.  

Vincent Florijn heeft jarenlang ervaring als manager bij gemeenten. Hij was onder andere directeur, secretaris van verschillende deelgemeenten en is tegenwoordig werkzaam als strategisch adviseur. 

Wanneer het aankomt op het behalen van maatschappelijke doelen is het belang van publiek management enorm. Maar volgens Vincent Florijn wordt de relatie-kant van publiek management regelmatig onderschat. Publieke organisaties kunnen hier nog slecht mee overweg en de dominante redenering blijft toch het NPM, New Public Management. 

Praktische informatie

Je vakmanschap als gebieds- of wijkmanager of gebieds- of wijkverantwoordelijke vergroten en effectief beleid verbeteren door in contact te treden met de burger? Schrijf je nu in voor de Opleiding Gebiedsmanagement. 

start13 mei 2022
duur5 dagen
kostenEUR 3475 (vrijgesteld van BTW)
formatFace-to-Face
max. aantal deelnemers15
meer informatieOpleiding Gebiedsmanagement

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding Gebiedsmanagement? 

Neem dan contact op met:

Miranda Smit

Adviseur Opleidingen

T: 0104088687

E: smit@erasmusacademie.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen