Erasmus Academie AVG-ready
Uw persoonsgegevens zijn onze zorg

Invoering van de AVG: bewust omgaan met data

Vanaf 25 mei geldt de AVG. Ook Erasmus Academie krijgt te maken met de strengere wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens en heeft een aantal maatregelen getroffen.

Om te voldoen aan regels rondom de bescherming van persoonsgegevens hebben we in kaart gebracht welke persoonsgegevens we verzamelen, waar we dat doen en met welk doel.

We hebben conform de AVG kritisch gekeken welke gegevens echt noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering zijn en onze administratie hier op aangepast. Zo is er bijvoorbeeld een aantal vragen van het inschrijfformulier verwijderd. En we hebben een verwerkingsregister opgezet. Hierin zijn onze processen voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen en is onder andere vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.

Verwerkersovereenkomsten

Ook hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld en geüpdatet voor het direct uitwisselen van gegevens met derden. Verder zijn we bezig met het aanscherpen van de toegang tot bepaalde gegevens. Daarnaast gaan we kijken hoe we verouderde gegevens veilig kunnen vernietigen.

Bewustwording

Minstens zo belangrijk is het creëren van bewustwording bij onze collega’s rond het werken met persoonsgegevens. Erasmus Academie heeft daarom voor de eigen medewerkers een informatie- en inspiratiesessie georganiseerd rond de AVG. Daarin is aandacht besteed aan zowel de theorie als de praktijk van de nieuwe privacywetgeving.

Vragen als wat zijn de nieuwe rechten en plichten en wat is het verschil tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens zijn hier behandeld. Maar ook de praktische implementatie: zorg er voor dat je je computer bij het verlaten van je bureau altijd vergrendelt.

Nieuwe werkwijze

Erasmus Academie doet er alles aan om te voldoen aan de verplichtingen en richtlijnen van de nieuwe Europese privacywetgeving. Tegelijkertijd is het een doorlopend proces. De AVG is het begin van een nieuwe werkwijze.

Heeft u vragen over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan neem dan contact met ons op!

Meer informatie

 

Heeft uw organisatie de AVG gerelateerde wijzigingen doorgevoerd en wilt u deze doelgericht integreren in uw organisatie(processen)? Neem dan deel aan de tweedaagse verdiepende en praktische masterclass Privacy, Data governance en de AVG. U ontdekt hoe u de juridische, organisatorische en ict gerelateerde veranderingen beter kunt afstemmen op uw organisatie. Naast de theorie is er veel aandacht voor de implementatie in de praktijk.