"De opleiding geeft een integraal beeld van de risico’s en kansen in de coassurantiemarkt"
Alumnus Rob Potter over de opleiding Coassurantie en Verzekeringen

"Je krijgt een goed inzicht in het krachtenveld, de marktethiek en de rol van de verschillende spelers"

“Buitengewoon leerzaam en waardevol.” Zo bestempelt Rob Potter, Advisor Risk, Control & Data Management bij VIVAT, de opleiding Coassurantie & Verzekering. Hij is één van de ongeveer 40 cursisten die deze unieke branchebrede opleiding voor de coassurantiepraktijk tot dusver heeft gevolgd. In het onderstaande artikel vertelt hij hoe hij de opleiding heeft ervaren en wat hij er aan heeft gehad voor de praktijk van alledag.

De 42-jarige Rob Potter studeerde economie en specialiseerde zich daarna in riskmanagement/financieel recht voor verzekeraars. Sinds 2004 werkte hij in verschillende managementfuncties binnen de financiële sector. Vijf jaar geleden, begin 2014, maakte hij de overstap naar Reaal, waar hij gedurende 4,5 jaar werkzaam was: aanvankelijk als interim manager Volmachten en laatstelijk als manager Finance & Risk Volmachten. Sinds mei 2018 vervult hij bij VIVAT de functie van adviseur Risk,Control & Data Management. In deze functie adviseert hij de directie Schade onder meer omtrent risk & compliance vraagstukken.

Specifieke marktgebruiken
Op de vraag waarom hij de opleiding Coassurantie & Verzekering is gaan volgen, 
antwoordt hij: “Ik ben iemand die ‘van de hoed en de rand’ wil weten. Ik wist tot voor kort relatief weinig van de coassurantiemarkt en wilde, gezien de omvang van de coassurantieportefeuille van Reaal graag weten wie de spelers zijn, wat marktgebruiken zijn en hoe dit specifieke deel van de schademarkt werkt. Inzicht in een specifieke markt of distributiekanaal is voor mij essentieel om stakeholders binnen en buiten de verzekeraar goed te kunnen informeren. Via een publicatie van het Verbond werd ik geattendeerd op het bestaan van deze opleiding en die sprak me aan.”

Integraal beeld
Potter zegt de opleiding als waardevol te hebben ervaren, al beaamt hij dat hij het ene onderwerp wat boeiender vond dan de ander. “Ik heb een goed zicht gekregen in het krachtenveld, de marktethiek en de rol van de verschillende spelers in de coassurantiemarkt. Door de opleiding heb ik een integraal beeld van de risico’s en kansen in de coassurantiemarkt gekregen.

Werkwijze
De diversiteit van onderwerpen zorgt ook 
voor inzicht in praktische marktgebruiken zoals de verschillende financiële stromen en de rolverdeling van de betrokkenen bij een schade. Ook vraagstukken als welke beslissingsbevoegdheden heeft een leidende verzekeraar en moet de followverzekeraar het besluit van de leadverzekeraar klakkeloos accepteren, worden uitgebreid behandeld. Kortom ik heb een goed beeld gekregen van de markt, werkwijze, speciale gebruiken en marktwerking. Zaken waar ik in mijn dagelijks praktijk, zowel richting mijn interne organisatie als in mijn contacten met toezichthouders, mijn voordeel mee doe.”

Interactie
Tot slot wil Rob Potter nog één ding kwijt over de opleiding. “De opleiding wordt gegeven door meerdere deskundige docenten uit de praktijk, maar er is geen sprake van eenrichtingsverkeer. De opleiding laat veel ruimte voor interactie met medecursisten uit verschillende gremia van de bedrijfstak. Daarvan heb ik veel opgestoken en deze combinatie maakte het voor mij juist extra interessant.”
 

* Dit artikel verscheen eerder op riskenbusiness,nl

Erasmus Academie is onderdeel van de EUR

Op 18 maart start een nieuwe editie van de opleiding Coassurantie & Verzekering. Meer informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op onze opleidingspagina.

Bekijk de opleidingspagina van Coassurantie & Verzekering