Je moet het meemaken om het te begrijpen

Door dichter bij de burger te staan en vragen wat men wil!

De afstand tussen burger en politiek moet kleiner. Dat kan door te investeren in een structurele relatie met die burger; vragen wat die wil, betoogt Vincent Florijn. De Opleiding Gebiedsmanagement beoogt precies dat.

Beleid mislukt vaak door de afstand tussen burger en politiek. De vraag: Wat wil men, kan door beleidsmakers en -uitvoerders onvoldoende worden beantwoord. Door meer te investeren in de relatie met de burger en te onderzoeken wat de publieke waarden zijn, verbetert met de kwaliteit van beleid, betoogt Vincent Florijn. Dat is ook precies wat de opleiding Gebiedsmanagement beoogt te doen.

Vincent Florijn heeft jarenlang ervaring als manager bij gemeenten. Hij was onder andere directeur, secretaris van verschillende deelgemeenten en is tegenwoordig werkzaam als strategisch adviseur. 

Wanneer het aankomt op het behalen van maatschappelijke doelen is het belang van publiek management enorm. Maar volgens Vincent Florijn wordt de relatie-kant van publiek management regelmatig onderschat. Publieke organisaties kunnen hier nog slecht mee overweg en de dominante redenering blijft toch het NPM, New Public Management. 

Maar waar gaat het mis?

“De benodigde doorleefdheid die nodig is om de behoeften van de bevolking waar te maken ontbreekt nog vaak, mede dankzij de grote afwezigheid van wethouders in de wijken waar zij beleid over maken. Dat leidt tot een heleboel ja-zeggen, maar heel weinig daadwerkelijk doen.”

Volgens Vincent kan en moet dit anders. Er moet beter worden aangesloten bij de noden en wensen. Hoe? “Via structurele uitwegen uit achterstandsposities, onderlinge vertrouwensrelaties met burgers, en een sterker vakmanschap van ambtenaren.” 

Hoe sluit je aan bij de wensen van burgers? 

“Een belangrijk thema binnen de bestuurlijke vernieuwing is om dichter bij de burger te komen. Als publiek manager, moet je een echte people manager zijn. Maar er zit in die laag nu veel ‘schijterij’. Om het people management binnen de organisatie uit te kunnen dragen moet je handelingsperspectief bieden aan de manager.”

Perspectief

Dit perspectief moet komen uit de directieraad. Ergens moet er ruimte in de begroting worden gemaakt om concreet actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld als bewoners aangeven behoefte te hebben aan dure, infrastructurele projecten zoals een parkeergarage. “De neiging is dan om met goedkopere alternatieven te komen, zoals een taalles, als uitruil. Maar om aansluiting op de behoeften van bewoners te kunnen maken, moet er geld zijn”, aldus Florijn.

“Wat we zien is dat zelfs als je dichter bij de burger komt, het nog vaak genoeg voorkomt dat de wensen die zij hebben, de politiek niet goed uitkomt. En dus niet waargemaakt kunnen worden.”

Hoe kunnen de problemen nou echt aangepakt worden?

“Allereerst moet er gewerkt worden aan het vakmanschap van de ambtenaar. Ambtenaren moeten de mogelijkheden hebben om terug te praten tegen een wethouder. Momenteel gebeurt te weinig omdat de ambtenaar vaak te bang is voor politiek risico: hoe vertel ik het de raad?

De verhouding zou moeten zijn: ambtenaren leveren kwaliteit en de politiek geeft sturing. In Rotterdam is het erg veel ja-zeggen en nee-doen. Er worden erg veel mooie woorden gesproken, maar de benodigde doorleefdheid om er echt wat mee te doen ontbreekt.” 

Spaghetti

“Er zijn te veel mensen die de antwoorden in theorieën en strategieën zoeken. Dit staat in contrast met het Rijnlands model van Harry Jansen en Jaap Peters. Je moet het meemaken om het te begrijpen. Dit staat tegenover het Angelsaksische denken. Het verschil tussen een ongekookt pak spaghetti, netjes geordend en droog, versus gekookte spaghetti: chaotisch, maar wel te eten.”

Doorleefdheid

“Deze opleiding draagt bij aan het ontwikkelen van dat vakmanschap. Doorleefdheid ontstaat door op verschillende manieren naar de problematiek te kijken. Door buiten de traditionele thematische kaders naar problematiek te kijken, kan er ook breder naar de mogelijkheden tot handelen gekeken worden. Zo wordt het gebruik van een cocktail aan middelen in het bezit van de gemeente mogelijk. Dat kan ook zonder dat het meer gaat kosten. Op dit moment wordt die mogelijkheid nog onderschat.”
 

Praktische informatie

Je vakmanschap als gebieds- of wijkmanager of gebieds- of wijkverantwoordelijke vergroten en effectief beleid verbeteren door in contact te treden met de burger? Schrijf je nu in voor de Opleiding Gebiedsmanagement. 

start13 mei 2022
duur5 dagen
kostenEUR 3475 (vrijgesteld van BTW)
formatFace-to-Face
max. aantal deelnemers15
meer informatieOpleiding Gebiedsmanagement

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding Gebiedsmanagement? 

Neem dan contact op met:

Miranda Smit

Adviseur Opleidingen

T: 0104088687

E: smit@erasmusacademie.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen