Katharina Bauer behaalt 'Comenius Teaching Fellowship'

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de 'Comenius Teaching Fellowship' toegekend aan Katharina Bauer (Erasmus School of Philosophy). Deze prijs is toegekend aan haar project 'Is Less Perfect Just Perfect? Coping with perfectionist ideals in arts education'.

Het doel van de Comenius Teaching Fellowship is om docenten te helpen hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen. De Fellows worden onderscheiden op basis van hun ervaring en de mate van impact op het onderwijs. 

Katharina Bauer is universitair docent in praktische filosofie aan de Erasmus School of Philosophy. Ze behaalde haar doctoraat in de filosofie voor haar dissertatie over het fenomeen van het geschenk in 2012. In 2016 rondde zij haar habilitatiethesis af met als onderwerp theorieën over praktische noodzakelijkheid, als onderzoekswetenschapper van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) aan de Ruhr-Universität Bochum. Haar specialisaties liggen op het gebied van morele filosofie, zelf-optimalisatie en verbetering, theorieën over praktische noodzakelijkheid, theorieën over persoonlijke identiteit en karakter, theorieën over het geschenk en hedendaagse Franse filosofie.

Korte samenvatting van Katharina Bauers Comeniusproject

Vandaag de dag ervaren veel studenten een toenemende prestatiedruk, die vaak leidt tot mentale gezondheidsproblemen, zoals een burnout, depressie, faalangst of het gebruik van ´smart drugs´. Redenen hiervoor kunnen gezocht worden bij veeleisende maatschappelijke idealen zoals perfectionisme, hoge output en grote prestatiedruk - een cultuur van zelfoptimalisatie, die soms de indruk geeft dat we onszelf verbeteren tot we erbij neervallen.

Als buitenstaander zou je kunnen vermoeden dat deze problemen minder prevalent zijn in het kunstonderwijs, waar creativiteit en het vrij ontwikkelen van de unieke persoonlijkheid van studenten juist gekoesterd zou moeten worden. Desalniettemin is perfectionisme onderdeel van het DNA van het onderwijs in de podiumkunsten (zoals dansers en muzikanten). Dit onderwijs streeft naar het perfectioneren van de technische vaardigheden en capaciteiten om een perfect optreden op het juiste moment neer te zetten of om constant nieuwe creatieve output te genereren.

Het Comeniusproject zal een debat over perfectionisme tussen studenten en docenten faciliteren en stimuleren. De betrokken partijen zijn studenten en docenten van het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL), een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Codarts University for Performing Arts en Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. 

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van excellente onderwijsprogramma’s die studenten en docenten ondersteunen in het omgaan met de eigen ambities, de verwachtingen van anderen en daarnaast ook een gezond en compleet zelfbegrip als verantwoordelijke, autonome en volwassen artiesten, onderzoekers en onderwijzers - en unieke individuen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Marketing en Communicatie medewerker van ESPhil: Eddie Adelmund (adelmund@esphil.eur.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen