Ketenregie: het verbinden van partijen en belangen

Samenwerken in ketens en netwerken is per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid. In de opleiding Ketenregie leer je bewust en strategisch te interveniëren in het dynamische krachtenveld van keten- en netwerksamenwerking.

Om maatschappelijke opgaven effectief aan te pakken moeten we over grenzen kunnen samenwerken. Er zijn netwerken nodig van partijen met verschillende competenties om maatschappelijk relevante prestaties te leveren. Die partijen nemen onvermijdelijk hun eigen denk- en handelwijze en belangen mee: Regie in netwerken en ketens is het ambacht waarmee je verschillende partijen verbindt aan een gedeelde ambitie. Binnenkort start de 16de editie (!) van de opleiding Ketenregie, en twee sectorspecifieke varianten: Ketenregie in de Zorg en Ketenregie in de Energietransitie.

Regie is een ander vak dan project- of lijnmanagement. Die zijn geschikt in veel situaties, maar niet in die waar juist de variëteit aan competenties tot andere oplossingen moet leiden, en dus iedere partij zijn specifieke inbreng moet kunnen leveren voor het relevante resultaat.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Samenwerken in netwerken is geen hobby; het is echt werk dat een echt vak vereist: regie. Een regisseur organiseert de gedeelde verantwoordelijkheid van de partijen die nodig zijn voor een relevant resultaat. De regisseur is weliswaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerking, maar bezit dus geen doorzettingsmacht. Dat geldt evenzeer voor vertegenwoordigers van partners in samenwerkingsverbanden. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de ambities van zowel de alliantie, als de eigen organisatie, afdeling of achterban op een lijn te brengen. Echter zonder dat te kunnen afdwingen.

Regie in alle sectoren

Voor deze regisseurs en partners is er de opleiding Ketenregie. Ze zijn veelal werkzaam in publieke en maatschappelijke sectoren. Voorbeelden zijn het openbaar bestuur, de veiligheid, zorg, het sociaal en het ruimtelijk domein en infrastructuur. Ze werken aan gebiedsopgaven, veilige wijken, netwerkzorg en zorgketens, passend onderwijs, verwarde personen of de strafrecht- en migratieketen. Ook binnen grotere concerns als (zorg) verzekeraars, energiebedrijven, uitvoeringsorganisaties als UWV, SVB en belastingdienst, en hogescholen zien we dat ketenregisseurs steeds actiever worden om de interne onderdelen klantgericht te verbinden.

Wat leer je? 

Samenwerken in ketens en netwerken is per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid. In de opleiding leer je bewust en strategisch te interveniëren in het dynamische krachtenveld van keten- en netwerksamenwerking. Je verdiept je inzicht in de onvermijdelijke dynamiek van werken in ketens en netwerken en je verbreedt je interventierepertoire om voortgang te bereiken. Daarnaast vertaal je je nieuwe kennis en inzichten direct naar jouw werkpraktijk en die van de andere deelnemers. Welk handelingsrepertoire zou kunnen werken in welke situatie en hoe zet je dat in? 

Dynamiek van samenwerken

De brede opleiding Ketenregie start binnenkort voor de 16e keer. Kenmerkend aan de opleiding is het multidisciplinaire karakter: regisseurs en partners uit uiteenlopende domeinen passen samen de essentiële theorie en concepten toe op hun werkpraktijken. Dit biedt de deelnemers een nog scherper inzicht in de onvermijdelijke dynamiek van samenwerken.

Sectorspecifieke varianten

Inmiddels bieden we ook de opleiding Ketenregie in de Zorg (start voor de vijfde keer) aan en ontwikkelden we Ketenregie in de Energietransitie (start eind 2019). Verantwoordelijk voor die opleidingen is Academic director Frank Beemer: “In bepaalde domeinen is de opgave zo duidelijk dat het relevant is om regie te beschouwen vanuit die specifieke context. We merken dat ook in de trainingen die we voor bedrijven verzorgen. Daarom bieden we in samenwerking met Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) de opleiding Ketenregie in de Zorg. En hebben we voor Ketenregie in de energietransitie de theoretische basis van de Erasmus Universiteit verbonden met de praktijkervaring van Berenschot. Hier concurreren verschillende technologische ontwikkelingen en vervullen zowel burgers als bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een rol. We denken dat we met gekwalificeerde regisseurs kunnen bijdragen aan de versnelling daarvan”.

Meer informatie

Wil je ook effectief leren samenwerken binnen jouw netwerk of keten, kijk dan op de opleidingspagina van Ketenregie!

Gerelateerde content

Ketenregie in de Zorg: hoe vermijden we ‘collaborative inertia’?

Willen we cliëntgerichte zorg en ondersteuning, dan is samenwerking over de grenzen van lijnen en domeinen onontbeerlijk. Academic Director Frank Beemer legt uit

Ketenregie is als slow cooking

Samenwerken in ketens is populair. Meerdere partijen werken samen aan de oplossing voor een complex probleem. Dat geldt zowel voor samenwerkingsverbanden tussen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen